Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studievägledning vid institutionen för odontologi

Studievägledningen har till uppgift att ge ämnesspecifik vägledning och information till studenter, hjälp till att lösa eventuella problem, svara på frågor samt personlig vägledning vid planering och genomförande av studierna. Kontakta alltid studievägledaren vid längre tids sjukdom eller studieavbrott. Det går även bra att boka en tid.

Studievägledare för tandläkar- och tandteknikerprogrammet

Dirk Prüss
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-785 46 60

Studievägledare tandhygienistprogrammet

 

Andra kontaktpersoner

 

 

Programsekreterare

Sari Korva
Administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 10

Pedagogiskt ansvarig tandläkarprogrammet

Malin Brundin
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 61 95

Pedagogiskt ansvarig tandhygienistprogrammet

Katarina Konradsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 62 34

Pedagogiskt ansvarig tandteknikerprogrammet

Ansökningsblanketter

 • Dispensansökan

  Ansökan om dispens från tröskelkrav inom Tandläkarprogrammet, Tandteknikerprogrammet och Tandhygienistprogrammet.

  Fäll ihop
 • Studieuppehåll, studieavbrott, Återupptagande av studier

  Studieuppehåll

  Om du behöver göra ett uppehåll i dina studier för att återuppta dem vid ett senare tillfälle kan du ansöka om ett studieuppehåll. Du fyller i och signerar blanketten som ska lämnas in till studieadministrationen.

  För att ansökan om studieuppehåll ska medges krävs särskilda skäl. Sådana särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Det är alltså viktigt att du anger dina skäl när du ansöker.

  Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen för en viss termin, förutsatt att du anmäler dig för att återuppta studierna enligt reglerna som anges i regelverket för studieadministration på grund- och avancerad nivå.

  Blankett:

  Ansökan om studieuppehåll

   

  Studieavbrott

  Om du anmäler studieavbrott innebär det att din antagning på aktuellt kurs- eller programtillfälle upphör att gälla. Studieavbrott innebär dessutom att du inte är garanterad plats om du önskar återuppta studierna vid ett senare kurs- eller programtillfälle.

  I regelverket för studieadministration på grund- och avancerad nivå som finns i Umeå universitets regelverk finns information som du kan behöva läsa igenom innan du anmäler studieavbrott.

  Blankett:

  Anmälan om studieavbrott

   

  Återupptagande av studier

  Om du önskar återuppta studierna till programmet.

  Blankett:

  Ansökan om återupptagande av studier

   

  Fäll ihop
 • Tentamen på annan ort

 • Om ledighet

  Våra tre utbildningsprogram är helfartsstudier med buden studiegång, vilket betyder att kurserna ska läsas i den ordning som utbildningsplanen anger. På många teoretiska moment är inte närvaro obligatorisk men närvaro är obligatorisk på all klinisk- och laborativ undervisning.

  Då schemaläggningen av den kliniska undervisningen på tandläkar- och tandhygienistprogrammen är gjord så att lärarresurser och klinikutrymmen nyttjas optimalt är utrymmet för extra pass ytterst begränsat. Detta innebär att det inte är möjligt för en studerande att ta ledigt från undervisningen under en längre tid under schemalagd terminstid såvida inte samtliga kursansvariga för berörda kurser ger klartecken. Vid önskemål om längre ledighet kan dock kursansvariga oftast inte bevilja detta mot bakgrund av att det inte finns resurser att ordna extra klinikpass och undervisning.

  Behöver man vara ledig någon enstaka dag brukar detta kunna lösas men frånvaron måste alltid förankras och tillstyrkas av gruppläraren eller kursansvarig i förväg. Det är därför inte acceptabelt att en studerande tar ledigt under terminens gång enstaka eller flera dagar utan samtycke från kursansvariga och grupplärare. Det är också i det närmaste uteslutet att en student kan beviljas längre tids frånvaro utan att begära studieuppehåll.

  Fäll ihop