"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier

Som utbytesstudent spenderar du en termin eller ett läsår vid ett av Umeå universitets partneruniversitet runt om i världen. Du betalar inte studieavgift till det utländska lärosätet och du kan ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning.

Vart kan du åka?

Vart du kan åka beror på vad du studerar här vid Umeå universitet. Det finns utbytesavtal som är direkt kopplade till Pedagogiska institutionen och det finns universitetsövergripande avtal som är öppna för nästan alla studenter.

Pedagogiska institutionens utbytesplatser

Irland
Dundalk Institute of Technology School of Business & Humanities

Norge
Norwegian School of Sport Sciences 

Tyskland
German Sport University Cologne

Personalvetarprogrammet

Som Personalvetarstudent kan du åka på alla avtal som de medverkande institutionerna inom programmet har. Ett institutionsavtal gäller inom Norden och Europa och innebär att en institution vid Umeå universitet har avtal med en institution vid ett utländskt universitet. Dessa avtal är vikta för studenter som studerar vid denna institution. I de fall platser ej fylls ges chans till andra studenter. Fakultetsavtal innebär att en fakultet vid Umeå universitet har avtal med en fakultet vid ett utländskt universitet. Dessa avtal kan nyttjas av de studenter som läser vid fakulteten i fråga. För din del innebär det att du kan åka på samhällsvetenskapliga fakultetens avtal. Centrala avtal innebär att Umeå universitet har ett avtal med ett universitet i ett annat land. Samtliga studenter vid Umeå universitet kan ansöka om att åka på ett centralt avtal.

Inom Personalvetarprogrammet har du möjlighet att studera utomlands under termin 3, genomföra praktiken på termin 5 i ett europeiskt land genom Erasmuspraktik eller studera utomlands efter avslutade programstudier. Väljer du att studera utomlands efter Personalvetarprogrammets slut kan du då lägga in utlandsterminen i ett magisterår alternativt som fristående kurser. Du måste ansöka om din utbytesplats cirka ett år före utresa. Redan under första studieåret får du information om hur du ansöker för att få åka utomlands.

Idrottsvetenskapliga programmet

Som idrottsvetarstudent kan du åka på alla avtal som de medverkande institutionerna inom programmet har. Ett institutionsavtal gäller inom Norden och Europa och innebär att en institution vid Umeå universitet har avtal med en institution vid ett utländskt universitet. Dessa avtal är vikta för studenter som studerar vid denna institution. I de fall platser ej fylls ges chans till andra studenter. Fakultetsavtal innebär att en fakultet vid Umeå universitet har avtal med en fakultet vid ett utländskt universitet. Dessa avtal kan nyttjas av de studenter som läser vid fakulteten i fråga. För din del innebär det att du kan åka på samhällsvetenskapliga fakultetens avtal. Centrala avtal innebär att Umeå universitet har ett avtal med ett universitet i ett annat land. Samtliga studenter vid Umeå universitet kan ansöka om att åka på ett centralt avtal.

Inom Idrottsvetenskapliga programmet har du möjlighet att studera utomlands under termin 5. Du kan också välja att studera utomlands efter utbildningens slut och då lägga in utlandsterminen i ett magisterår, eller till och med efter din utbildning. Du måste ansöka om din utbytesplats cirka ett år före utresa. Information om utbytesstudier inom programmet kommer ut i god tid via programplattformen, innan det är dags att söka.

Fristående kurser

Vid frågor kontakta Jenny Dufweke, studievägledare eller Camilla Jonsson, internationell kontaktperson vid Pedagogiska institutionen.

 

Universitetsövergripande utbytesplatser

Sök vilka utbytesplatser som finns i Solemove.

Hur ansöker du?

I databasen Solemove kan du söka både Pedagogiska institutionens och universitetsövergripande utbytesplatser. För att hitta Pedagogiska institutionens utbytesplatser behöver du ange "Department of Education" i fältet "Your home unit". Notera att ansökningstiderna för olika utbytesavtal kan variera. Anges inga ansökningstider är avtalet för tillfället ej sökbart. Normalt är ansökningstiderna för läsår ht/vt 1 mars, dvs önskar du göra utbyte hösten innevarande år eller för vårterminen året därpå, gäller 1 mars.

Ansök här

Gör din ansökan i databasen Solemove

Tänk noga igenom vart du vill åka och varför du vill åka just dit – det ökar dina chanser att göra en bra ansökan.

Vid frågor kring din anmälan i Solemove kontakta Camilla Jonsson, studie- och programvägledare och internationell kontaktperson vid Pedagogiska institutionen.

Vill du veta mer?

Det är alltid bra att veta i förväg om det finns kurser som du vill och kan läsa vid det universitet du vill åka till. Kontakta Pedagogiska institutionens studievägledare och/eller internationella kontaktperson för att få reda på hur du kan passa in dina utbytesstudier i din utbildning.

Se också universitetets centrala sidor om utbytesstudier.

 

Kontakt

Internationell kontaktperson för Pedagogiska institutionens student- och personalmobilitet

Senast uppdaterad: 2023-11-07