"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationella kontaktpersoner (IKP)

Här hittar du en lista på samtliga internationella kontaktpersoner (IKP) vid Umeå universitet. En internationell kontaktperson är en person som kan stötta dig som student med dina frågor om utbytesstudier, praktik utomlands m.m. Listan är sorterad per ämne i alfabetisk ordning.

Vilken institution tillhör programmet?

Vet du inte vilken institution eller ämne som är ansvarig för ditt program eller kurs? Gör så här:
1. Leta upp programmet eller kursen på umu.se/utbildning
2. På programmets eller kursens sida, scrolla längst ned på sidan till rubriken Kontaktformulär. Under "Programmet ges av" syns vilken institution som ger kursen eller programmet. Instititutionsnamnet kan i de flesta fall hjälpa dig att hitta rätt ämne och IKP i listan nedan.
3. Om institution inte framgår där, utan det istället står en fakultet. Sök då på programmets kontaktperson på umu.se. På hens kontaktsida ser du vilken institution hen tillhör.

Arbetsterapi

Ann Margreth Ljusbäck

För dig som är student vid exempelvis Arbetsterapeutprogrammet.

Arkeologi

Thomas Girmalm

För dig som studerar exempelvis Arkeologiprogrammet, masterprogrammet i Landskapsarkeologi/Miljöarkeologi eller kurser i arkeologi.

Arkitektur

Anna Levander

Sofia Mikaelsson (föräldraledig augusti 2023-juni 2024)

För dig som är student och läser program eller kurser vid Arkitekthögskolan.

Datavetenskap

Suna Bensch

För dig som studerar exempelvis Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, kandidatprogrammet i datavetenskap eller masterprogrammet i artificiell intelligens.

Design

Linda Bogren

För dig som studerar program eller kurser vid Designhögskolan.

Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Judith Sarneel

För dig som studerar exempelvis kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd eller kurser eller program inom ekologi.

Ekonomisk historia

Hans Jörgensen

För dig som studerar exempelvis samhällsvetarprogrammet, vårdadministrativa programmet eller kurser i ekonomisk historia.

Epidemiologi och global hälsa

Angelica Johansson

Eva Selin

För dig som studerar exempelvis program eller kurser i folkhälsovetenskap och arbetsliv och hälsa.

Estetiska ämnen

Magnus Wink

För dig som studerar estetiska ämnen, som exempelvis bildlärare, slöjdlärare, kurser i design och kläder eller grafisk design och media.

Musik har en egen internationell kontaktperson (se under Musik).

Etnologi

Christina Wirén

För dig som studerar kurser inom etnologi eller masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap.

Filosofi

Thomas Girmalm

För dig som studerar exempelvis programmet i filosofi och samhällsanalys eller kurser i filosofi eller vetenskapsteori.

Fysiologisk botanik

Laszlo Bako

För dig som studerar exempelvis program eller kurser i växtfysiologi,  växtmolekylärbiologi eller bioenergi.

Fysik

Jens Zamanian

För dig som exempelvis studerar Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik eller kurser i fysik.

Fysioterapi

Anncristine Fjellman-Wiklund

Marlene Sandlund

För dig som exempelvis studerar fysiterapeutprogrammet eller kurser i fysioterapi.

Företagsekonomi (USBE)

Martina Sundqvist

Sandra Rådahl

För dig som studerar exempelvis kurser inom företagsekonomi, Internationella ekonomprogrammet eller Civilekonomprogrammet.

Genusstudier (UCGS)

Veronika Lodwika

För dig som studerar exempelvis magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle eller kurser i genusvetenskap.

Historia

Thomas Girmalm

För dig som studerar exempelvis Humanistiskt samhällsprogram eller kurser i historia.

Idéhistoria (religionsvetenskap och teologi)

Thomas Girmalm

För dig som studerar exempelvis kurser i Idéhistoria.

Idrottsmedicin

Christer Malm

För dig som studerar exempelvis tränarprogrammet eller kurser i idrottsmedicin.

Idrottspedagogik

Camilla Jonsson

För dig som studerar exempelvis idrottsvetenskapliga programmet, ämneslärarutbildningen idrott och hälsa eller kurser i idrott och hälsa.

Informatik

Mirella Muhic

För dig som studerar exempelvis Systemvetenskapliga programmet, Digital medieproduktion, IT Management eller kurser i informatik.

Journalistik

Christina Wirén

För dig som studerar journalistprogrammet.

Juridik

Lilliann Danielsson (studentutbyte)

Sandra Johansson (studentutbyte)

Karin Åström (lärarutbyte)

För dig som studerar exempelvis juristprogrammet eller kurser i juridik.

Kemi

Solomon Tesfalidet

För dig som studerar exempelvis kandidatprogrammet i Life Science, Apotekarprogrammet eller kurser i kemi.

Klinisk mikrobiologi

Maria Brohlin

För dig som studerar exempelvis kurser i immunologi.

Konsthögskolan

Maria Granberg

För dig som är student på Konsthögskolan.

Kost- och måltidsvetenskap

Agneta Hörnell

Björn Norén

För dig som studerar exempelvis Dietistprogrammet, Gastronomiprogrammet, Kostvetarprogrammet eller fristående kurser inom kostvetenskap.

Konst- och bildvetenskap

Christina Wirén

För dig som studerar fristående kurser inom konst- eller bildvetenskap.

Kulturgeografi

Håkan Appelblad

För dig som studerar exempelvis masterprogrammet i samhällsplanering och hållbarhet, Samhällsplanerarprogrammet eller Turism. 

Kulturanalys

Christina Wirén

För dig som studerar kulturanalysprogrammet eller fristående kurser inom kulturvetenskap.

Litteraturvetenskap

Christina Wirén

För dig som studerar exempelvis programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, masterprogrammet i litteraturvetenskap eller fristående kurser inom litteraturvetenskap.

Lingvistik

Se Språkstudier.

Logopedi

Karin Brunnegård

För dig som studerar logopedprogrammet.

Läkarutbildningen

Markus Lundmark, outgoing.med@umu.se

För dig som är student på läkarutbildningen.

Lärarhögskolan

Eva Tjernström

För dig som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Matematik och matematisk statistik

Konrad Abramowicz

För dig som studerar exempelvis Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Kandidatprogrammet i matematik eller Masterprogrammet i matematisk statistik.

Medicinsk kemi och biofysik

Anette Humby

Medie- och kommunikationsvetenskap

Christina Wirén

För dig som studerar exempelvis programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, programmet för strategisk kommunikation eller fristående kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Molekylärbiologi

Yngve Östberg

Museologi

Christina Wirén

För dig som studerar exempelvis Branschutbildningen för museer och kulturarv eller fristående kurser inom museivetenskap.

Musik

Lorentz Edberg

För dig som studerar exempelvis musiklärare eller fristående kurser i musik.

Nationalekonomi (USBE)

André Gyllenram

För dig som studerar exempelvis Masterprogrammet i Nationalekonomi eller fristående kurser inom nationalekonomi.

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Lotta Vingsle

Odontologi

Pamela Hasslöf (Tandläkarprogrammet) 

Katarina Wikén Albertsson (Tandhygienistprogrammet)

Omvårdnad

Cathleen Kennedy

För dig som studerar exempelvis till sjuksköterska eller kurser inom omvårdnad.

Pedagogik

Camilla Jonsson

För dig som studerar exempelvis Kandidatprogram i pedagogik eller Personalvetarprogrammet eller fristående kurser inom pedagogik.

Polisutbildning

Emma Gustafsson

Psykologi

Erica Åström

För dig som studerar exempelvis Psykologprogrammet, Kandidat- och Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap eller fristående kurser inom psykologi.

Socialt arbete

Christin Johansson

För dig som studerar exempelvis Socionomprogrammet.

Sociologi

Erika Antill

För dig som studerare exempelvis Sociologiprogrammet eller kurser inom sociologi.

Språkstudier (engelska, finska, franska, lingvistik, allmän språkvetenskap och fonetik, nordiska språk, ryska, samiska, spanska och tyska)

Florence Sisask

Gisela Taube-Lyxzen

Om det språk du studerar inte finns listat nedan, kontakta Florence eller Gisela.

Språkstudier/Engelska

John Baker

Språkstudier/Franska

Florence Sisask

Språkstudier/Italienska

Giovanni Fort

Språkstudier/Tyska

Ingela Valfridsson

Statistik (USBE)

Emma Persson

För dig som studerar exempelvis Programmet i statistik och data science. 

Statsvetenskap

Rolf Hugoson

För dig som studerar exempelvis Programmet för internationell kris- och konflikthantering eller Politices Kandidatprogrammet.

Strålningsvetenskap

Jonna Wilen

Tillämpad fysik och elektronik

Sven Rönnbäck

Tillämpad utbildningsvetenskap

Anders Råde

Kontaktpersoner vid fakulteter

Humanistisk fakultet

Marcus Zaar

Samhällsvetenskaplig fakultet

Sara Franke Wikberg

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Konrad Abramowicz

För frågor om Nordplus, kontakta Staffan Schedin

 

Senast uppdaterad: 2024-02-14