Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Internationella kontaktpersoner

Här hittar du en lista på de som är internationella kontaktpersoner vid institutioner och inom ämnesområden.

Arbetsterapi

Ann Margreth Ljusbäck

Arkitekthögskolan

Sofia Mikaelsson

Datavetenskap

Suna Bensch

Yvonne Löwstedt

Designhögskolan

Sara Eriksson

Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Mehdi Cherif

Ekonomisk historia

Hans Jörgensen

Estetiska ämnen

Magnus Wink

Estetiska ämnen/Musik

Lorentz Edberg

Folkhälsa och klinisk medicin

Angelica Johansson

Eva Selin

Fysiologisk botanik

Laszlo Bako

Fysik

Jens Zamanian

Fysioterapi

Anncristine Fjellman-Wiklund

Marlene Sandlund

Företagsekonomi

Martina Sundqvist

Elin von Ahn

Idé- och samhällsstudier (historia, idéhistoria, filosofi och arkeologi)

Peter Lindström

Idé- och samhällsstudier (religion)

Thomas Girmalm

Peter Lindström

Idrottsmedicin

Christer Malm

Idrottspedagogik

Camilla Jonsson

Informatik

Agnetha Frick

Juridik (Studentutbyte)

Lilliann Danielsson

Juridik (Lärarutbyte)

Karin Åström

Kemi

Solomon Tesfalidet

Klinisk mikrobiologi

Victoria Heldestad

Klinisk vetenskap

Karin Brunnegård

Konsthögskolan

Jeanette Nilsson

Kostvetenskap

Agneta Hörnell

Kulturgeografi

Håkan Appelblad

Kultur- och medievetenskaper (etnologi, litteraturvetenskap, drama-teater-film, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi, konstvetenskap)

Merja Ellefson

Lingvistik

Kirk Sullivan

Logopedi

Karin Brunnegård

Läkarutbildningen

David Eriksson

Matematik och matematisk statistik

Konrad Abramowicz

Molekylärbiologi

Mikael Wikström

Nationalekonomi

André Gyllenram

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Oleg Popov

Odontologi

Tomas Lindh

Katarina Wikén Albertsson (Tandhygienistprogrammet)

Omvårdnad

Annika Bay

Pia Hedberg

Pedagogik

Camilla Jonsson

Psykologi

Erica Åström

Jenny Feltenmark

Restauranghögskolan

Björn Norén

Socialt arbete

Christin Johansson

Sociologi

Erika Antill

Språkstudier (engelska, finska, franska, lingvistik, allmän språkvetenskap och fonetik, nordiska språk, ryska, samiska, spanska och tyska)

Florence Sisask

Språkstudier/Engelska

Van Leavenworth

Språkstudier/Finska

Kontakta prefekt Daniel Andersson

Språkstudier/Franska

Florence Sisask

Språkstudier/Samiska

Mikael Vinka

Språkstudier/Spanska

Florence Sisask

Språkstudier/Tyska

Ingela Valfridsson

Språkstudier/Nordiska språk

Florence Sisask

Statistik

Natalya Pya Arnqvist

Statsvetenskap

Rolf Hugoson

Strålningsvetenskap

Jonna Wilen

Tillämpad fysik och elektronik

Sven Rönnbäck

Tillämpad utbildningsvetenskap

Pär Segerbrant

Tränarprogrammet

Christer Malm

Kontaktpersoner vid fakulteter

Humanistisk fakultet

Peter Lindström

Medicinsk fakultet

outgoing.med@umu.se

Samhällsvetenskaplig fakultet

Sara Franke Wikberg

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Lennart Johansson

Lärarhögskolan

Lars Knutsson

Kontaktpersoner vid övriga enheter

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Linda Sandberg