Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationella kontaktpersoner

Här hittar du en lista på de som är internationella kontaktpersoner vid institutioner och inom ämnesområden samt andra enheter.

Arbetsterapi

Ann Margreth Ljusbäck

Arkitekthögskolan

Anna Levander

Datavetenskap

Suna Bensch

Yvonne Löwstedt

Designhögskolan

Linda Bogren

Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Judith Sarneel

Ekonomisk historia

Hans Jörgensen

Epidemiologi och global hälsa

Angelica Johansson

Eva Selin

Estetiska ämnen

Magnus Wink

Estetiska ämnen/Musik

Lorentz Edberg

Fysiologisk botanik

Laszlo Bako

Fysik

Jens Zamanian

Fysioterapi

Anncristine Fjellman-Wiklund

Marlene Sandlund

Företagsekonomi (USBE)

Martina Sundqvist

Elin von Ahn

Genusstudier (UCGS)

Linda Sandberg

Idé- och samhällsstudier (historia, idéhistoria, filosofi och arkeologi)

Peter Lindström

Idé- och samhällsstudier (religion)

Thomas Girmalm

Peter Lindström

Idrottsmedicin

Christer Malm

Idrottspedagogik

Camilla Jonsson

Informatik

Mirella Muhic

Juridik (Studentutbyte)

Lilliann Danielsson

Emma Lind

Juridik (Lärarutbyte)

Karin Åström

Kemi

Solomon Tesfalidet

Klinisk mikrobiologi

Maria Brohlin

Klinisk vetenskap

Karin Brunnegård

Konsthögskolan

Fanni Nylén

Kostvetenskap

Agneta Hörnell

Kulturgeografi

Håkan Appelblad

Kultur- och medievetenskaper (etnologi, litteraturvetenskap, drama-teater-film, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi, konstvetenskap)

Leena Grenvall

Lingvistik

Kirk Sullivan

Logopedi

Karin Brunnegård

Läkarutbildningen

Markus Lundmark

Lärarhögskolan

Ahmad Hussein

Matematik och matematisk statistik

Konrad Abramowicz

Medicinsk kemi och biofysik

Anette Humby

Molekylärbiologi

Mikael Wikström

Nationalekonomi

André Gyllenram

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Lotta Vingsle

Odontologi

Pamela Hasslöf (Tandläkarprogrammet) 

Katarina Wikén Albertsson (Tandhygienistprogrammet)

Omvårdnad

Maria Nilsson Jatko

Camilla Steinvall Lindberg

Pedagogik

Camilla Jonsson

Psykologi

Anders Lindmark

Jenny Feltenmark

Restauranghögskolan

Björn Norén

Socialt arbete

Christin Johansson

Sociologi

Erika Antill

Språkstudier (engelska, finska, franska, lingvistik, allmän språkvetenskap och fonetik, nordiska språk, ryska, samiska, spanska och tyska)

Florence Sisask

Språkstudier/Engelska

Van Leavenworth

Språkstudier/Finska

Kontakta prefekt Daniel Andersson

Språkstudier/Franska

Florence Sisask

Språkstudier/Samiska

Mikael Vinka

Språkstudier/Spanska

Florence Sisask

Språkstudier/Tyska

Ingela Valfridsson

Språkstudier/Nordiska språk

Florence Sisask

Statistik (USBE)

Emma Persson

Statsvetenskap

Rolf Hugoson

Strålningsvetenskap

Jonna Wilen

Tillämpad fysik och elektronik

Sven Rönnbäck

Tillämpad utbildningsvetenskap

Anders Råde

Tränarprogrammet

Christer Malm

Kontaktpersoner vid fakulteter

Humanistisk fakultet

Peter Lexelius

Medicinsk fakultet

outgoing.med@umu.se

Samhällsvetenskaplig fakultet

Sara Franke Wikberg

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Konrad Abramowicz

För frågor om Nordplus, kontakta Staffan Schedin