"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier inom Europa

Du kan studera eller göra praktik i Europa genom att delta i utbytesprogrammen Erasmus+ eller Nordplus. Båda programmen erbjuder ett stipendium för din utlandsvistelse. Om du läser utomlands betalar du inte studieavgift till värduniversitetet och du kan ta med dig ditt studiemedel.

Erasmus+ och Nordplus

Sista ansökningsdag för utbytesstudier inom Erasmus+ eller Nordplus är ofta någon gång i januari–mars, men det varierar mellan institutioner. Kontakta din institution för att få reda på när ansökan öppnar och stänger. 
Internationella kontaktpersoner.

Studera i EU/EES-länderna genom Erasmus+

Som Erasmusstudent studerar du heltid på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land, under en period på 3–12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan resa ut på studier/praktik inom Erasmus+ sammanlagt 12 månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå.

Genom Erasmusprogrammet kan du få ett stipendium för dina studier utomlands.

Är du behörig?

Du ska kunna tillgodoräkna dig dina studier utomlands i din kommande examen vid Umeå universitet.

Villkor för dig som söker

 • vara registrerad student vid Umeå universitet.
 • ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid en högskola eller universitet, innan avresa.
 • bedriva studier som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet.
 • bo i värdlandet under utbytesperioden.
 • studera utomlands under minst 90 dagar och max 12 månader (du måste vara på plats för studier i värdlandet i minst 90 dagar för att få ett stipendium).

Du kan läsa om behörighetskraven för praktik inom Erasmus+:
Praktisera utomlands

 

Vart kan jag åka?

I databasen Solemove ser du vilka utbytesavtal som finns med europeiska lärosäten.

Institutions- och fakultetsanknutna utbytesplatser

Om du vill åka på ett utbyte till ett partneruniversitet som din institution eller fakultet har avtal med ska du ta kontakt med din internationella kontaktperson för att få information om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är. Oftast brukar sista ansökningsdag vara under våren, januari–mars, men det varierar mellan institutioner.

Universitetsövergripande utbytesplatser i Tyskland

Ett fåtal utbytesplatser inom Erasmus+ är öppna för alla studenter, oavsett institutionstillhörighet. Platserna finns vid:

 • Würzburgs universitet (tyska Julius-Maximilians-Universität Würzburg). Observera att du måste kunna tyska för att söka detta lärosäte då de har få kurser på engelska.

Ansökan är öppen 22 maj - 19 juni.

Läs manualen för hur du ansöker om en utbytesplats

Skicka in din ansökan via Solemove

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • Studieplan. Ange fyra kurser per universitet som du ansöker om en nominering till. Presentera dina kursval för din studievägledare. Observera att kursvalen är preliminära, nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet.
  Använd den här mallen.
 • Dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket, t ex gymnasiebetyg. För engelska och tyska gäller motsvarande treårig gymnasieskola. Du ska ha antingen:
  • lägst betyget VG från gymnasiekurs A eller minst B från gymnasiekurs 5
  • eller lägst betyget G från gymnasiekurs B, eller minst C från gymnasiekurs 6
  • eller minst E från gymnasiekurs 7
  • eller annat genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR.
  • För internationella studenter vid engelskspråkiga program vid Umeå universitet godtas även en kopia av det intyg för engelska som användes för att söka till programmet.

Universitetsövergripande platser i Storbritannien

De universitetsövergripande utbytesplatser som finns i Storbritannien finns vid Keele University i England. De kan alla studenter vid Umeå universitet, oavsett institutionstillhörighet, söka.

Storbritannien deltar inte längre i Erasmus+ vilket innebär att du inte kan få Erasmusstipendium via Umeå universitet om du åker som utbytesstudent till Storbritannien. 

Ansökningsperioden för att söka utbytesstudier till Keele University inför vårterminen 2024 är 22 maj - 19 juni. 

Läs manualen för hur du ansöker om en utbytesplats.

Skicka in din ansökan via Solemove

Obligatoriska bilagor för ansökan:

Studieplan. Ange fyra kurser per universitet som du ansöker om en nominering till. Presentera dina kursval för din studievägledare. Observera att kursvalen är preliminära, nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet.
Använd den här mallen.

Dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket, t ex gymnasiebetyg. För engelska och tyska gäller motsvarande treårig gymnasieskola. Du ska ha antingen:

 • lägst betyget VG från gymnasiekurs A eller minst B från gymnasiekurs 5

 • eller lägst betyget G från gymnasiekurs B, eller minst C från gymnasiekurs 6
 • eller minst E från gymnasiekurs 7
 • eller annat genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR.

 • För internationella studenter vid engelskspråkiga program vid Umeå universitet godtas även en kopia av det intyg för engelska som användes för att söka till programmet.

 

Möjligheter till extra finansiering, Erasmus+

Extra medel om du har en funktionsnedsättning

Alla ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+ oavsett
förutsättningar. Du som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa kan ansöka om ett extra bidrag (top-up) utöver den ordinarie stipendiesumman för att täcka extra kostnader för t.ex. specialtransport, anpassat boende, förberedande teckenspråkskurs, anpassning av läromedel eller liknande. Top-up är 250 EUR/månad.

Intyg: från samordnare för pedagogiskt stöd på lärosätet eller från t.ex. den kommun som står för stöd till studenten idag.

För mer information samt skicka in intyg (i anslutning till stipendieansökan före utbytet), kontakta erasmusstipendium@umu.se

Studenter som både har en funktionsnedsättning och barn beviljas endast ett top-up.

Extra medel för dig som reser med barn

Studenter med barn, oavsett om barnet följer med på mobilitet eller inte kan inom ramen för Erasmus+ ansöka om ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman. Top-up är 250 EUR/månad.

Intyg: familjebevis från Skatteverket som visar att studenten har barn.

För mer information samt skicka in intyg (i anslutning till stipendieansökan före utbytet), kontakta erasmusstipendium@umu.se

Studenter som både har en funktionsnedsättning och barn beviljas endast ett top-up.

Grönt resande

Du som åker på utbyte inom Erasmus+ kan ansöka om extra medel och resdagar om du gör mer än halva din resa med transport som har låga utsläpp, t.ex. buss, tåg, båt, bilpool eller annat hållbart transportsätt. Du får ett engångsbelopp på 50 euro för grönt resande. Du kan också få medel för max fyra extra resdagar. Summan är kopplat till din destination och är samma som ditt stipendium, det vill säga beräknat per dag. Ansökan om Grönt resande ska göras samtidigt som din stipendieansökan.

 

Ansök om stipendium

Om du söker ett Erasmusstipendium får du inte samtidigt ta emot ett stipendium eller liknande från Universitets- och högskolerådet eller ett annat EU-organ. Du får inte heller ha varit på Erasmusutbyte eller praktik i mer än 12 månader på samma studienivå, inklusive den studieperiod du söker stipendium för.

Stipendieansökan Erasmus+

Om du får en utbytesplats inom Erasmus+ ansöker du om ett stipendium via International Office. Storleken på stipendiet varierar mellan 510-560 EUR/månad.

Den internationella kontaktpersonen vid din institution måste meddela International Office om att du har fått en utbytesplats. Därefter får du en inbjudan via e-post till Umeå universitetets Canvas-sida för Erasmusstipendier. På Canvas-sidan hittar du mer information om hur du skickar in din stipendieansökan. Din ansökan måste vara fullständig innan du börjar ditt utbyte. För dig som ska på utbyte under en hösttermin brukar ansökan om Erasmusstipendium öppna i början på juni. För dig som ska åka på utbyte under en vårtermin öppnar ansökan vanligtvis i november/början på december.

 

"Jag förväntade mig att utbytestiden skulle vara mycket upplevelserik och att mycket skulle hända under kort tid och så blev det också."
Senast uppdaterad: 2023-09-07