Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier inom Europa

Du kan studera eller göra praktik i Europa genom att delta i utbytesprogrammen Erasmus+ eller Nordplus. Båda programmen erbjuder ett stipendium för din utlandsvistelse. Om du läser utomlands betalar du inte studieavgift till värduniversitetet och du kan ta med dig ditt studiemedel.

Erasmus+ och Nordplus

Sista ansökningsdag för utbytesstudier inom Erasmus+ eller Nordplus är ofta någon gång i januari–mars, men det varierar mellan institutioner. Kontakta din institution för att få reda på när ansökan öppnar och stänger. 
Internationella kontaktpersoner.

Universitetsövergripande platser
Ansökningsperioden för utbytesstudier i Norden (Nordlys) samt Tyskland och England för våren 2023 är stängd. Ansökan för studier läsåret 2023/2024 öppnar preliminärt 1 februari 2023 och sista ansökningsdag är 1 mars. Mer information kommer. 

Informationsträffar och drop-in

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Studera i EU/EES-länderna genom Erasmus+

Som Erasmusstudent studerar du heltid på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land, under en period på 3–12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan resa ut på studier/praktik inom Erasmus+ sammanlagt 12 månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå.

Genom programmet kan du få ett stipendium för dina studier utomlands.

Dina studier utomlands ska tillgodoräknas vid Umeå universitet.

Vart kan jag åka?

I databasen Solemove ser du vilka utbytesavtal som finns med europeiska lärosäten. De allra flesta utbytesavtal inom Europa är tecknade på institutions- eller fakultetsnivå vilket innebär att du ska vända dig till den internationella kontaktpersonen på din institution, program eller fakultet för att få mer information om vilka utbytesmöjligheter som finns och hur ansökan går till.
Lista på internationella kontaktpersoner.

Universitetsövergripande platser inom Europa

Det finns ett fåtal utbytesplatser inom Europa som är universitetsövergripande och som är öppna för alla studenter oavsett vilken institution du tillhör. Platserna finns vid:

Würzburgs universitet (tyska Julius-Maximilians-Universität Würzburg).
Keele University i Storbritannien.

Eftersom Storbritannien inte längre deltar i Erasmus+ går det inte att söka Erasmusstipendium för att åka som utbytesstudent dit.

Är du behörig?

Du ska kunna tillgodoräkna dig dina studier utomlands i din kommande examen vid Umeå universitet.

Om du söker ett Erasmusstipendium får du inte samtidigt ta emot ett stipendium eller liknande från Universitets- och högskolerådet eller ett annat EU-organ. Du får inte heller ha varit på Erasmusutbyte eller praktik i mer än 12 månader på samma studienivå, inklusive den studieperiod du söker stipendium för.

För att vara behörig till Erasmus+ ska du

 • vara registrerad student vid Umeå universitet.
 • ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid en högskola eller universitet, innan avresa.
 • bedriva studier som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet.
 • bo i värdlandet under utbytesperioden.
 • studera utomlands under minst 90 dagar och max 12 månader (du måste vara på plats för studier i värdlandet i minst 90 dagar för att få ett stipendium).

Du kan läsa om behörighetskraven för praktik inom Erasmus+:
Praktisera utomlands

Ansökan till Erasmus+

Institutions- och fakultetsanknutna utbytesplatser

Om du vill åka på ett utbyte till ett partneruniversitet som din institution eller fakultet har avtal med ska du ta kontakt med din internationella kontaktperson för att få information om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är. Oftast brukar sista ansökningsdag vara under våren, januari–mars, men det varierar mellan institutioner.

Universitetsövergripande utbytesplatser

Ett fåtal utbytesplatser inom Erasmus+ är öppna för alla studenter, oavsett institutionstillhörighet. Platserna finns vid:

 • Würzburgs universitet (tyska Julius-Maximilians-Universität Würzburg). Observera att du måste kunna tyska för att söka detta lärosäte då de har få kurser på engelska.
 • Keele University i Storbritannien.

Sista ansökningsdag för att söka utbytesstudier till Keele University och Würzburgs universitet inför vårterminen 2023 var 5 september. Ansökan för läsåret 2023/2024 öppnar preliminärt 1 februari och sista ansökningsdag är 1 mars. 

Skicka in din ansökan via Solemove.

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • Studieplan. Ange fyra kurser per universitet som du ansöker om en nominering till. Presentera dina kursval för din studievägledare. Observera att kursvalen är preliminära, nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet.
  Använd den här mallen.
 • Dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket, t ex gymnasiebetyg. För engelska och tyska gäller motsvarande treårig gymnasieskola. Du ska ha antingen:
  • lägst betyget VG från gymnasiekurs A eller minst B från gymnasiekurs 5
  • eller lägst betyget G från gymnasiekurs B, eller minst C från gymnasiekurs 6
  • eller minst E från gymnasiekurs 7
  • eller annat genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR.
  • För internationella studenter vid engelskspråkiga program vid Umeå universitet godtas även en kopia av det intyg för engelska som användes för att söka till programmet.

Ansök om stipendium

Om du får en utbytesplats inom Erasmus+ ansöker du om ett stipendium via International Office. Storleken på stipendiet varierar mellan 400 och 460 euro i månaden.

Den internationella kontaktpersonen vid din institution måste meddela International Office om att du har fått en utbytesplats. Därefter får du en inbjudan via e-post till Umeå universitetets Canvas-sida för Erasmusstipendier. På Canvas-sidan hittar du mer information om hur du skickar in din stipendieansökan. Din ansökan måste vara fullständig innan du börjar ditt utbyte. För dig som ska på utbyte under en hösttermin brukar ansökan om Erasmusstipendium öppna i början på juni. För dig som ska åka på utbyte under en vårtermin öppnar ansökan vanligtvis i november/början på december.

Extra medel om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du tilldelas ett högre stipendiebelopp från Erasmusprogrammet för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. Om du vill ha mer information, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Extra medel för dig som reser med barn

Om du har barn som följer med dig till värdlandet kan du få ett särskilt tillägg om 200 euro per månad.

För att ansöka, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Brexit och studier i Storbritannien

Storbritannien deltar inte i Erasmus+ 2021–2027. Det betyder att det inte går att söka Erasmusstipendium via Umeå universitet för att åka som utbytesstudent till Storbritannien. 

Reglerna för EU-medborgare har ändrats från och med januari 2021. Om du är EU-medborgare och ska studera i Storbritannien längre än 6 månader, och inte redan studerar/bor där, behöver du söka studentvisum innan du påbörjar dina studier. Om du ska studera kortare än 6 månader kan du använda dig av visitor route. Mer information om studentvisum finns på: Student visa

"Jag förväntade mig att utbytestiden skulle vara mycket upplevelserik och att mycket skulle hända under kort tid och så blev det också."