"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier inom Europa

Du kan studera eller göra praktik i Europa genom att delta i utbytesprogrammen Erasmus+ eller Nordplus. Båda programmen erbjuder ett stipendium för din utlandsvistelse. Om du läser utomlands betalar du inte studieavgift till värduniversitetet och du kan ta med dig ditt studiemedel.

Informationsträffar och drop-in

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Studera i EU/EES-länderna genom Erasmus+

Som Erasmusstudent studerar du heltid på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land, under en period på 3–12 månader. Du kan resa ut på studier eller praktik inom Erasmus+ sammanlagt 12 månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå.

Genom Erasmusprogrammet kan du få ett stipendium för dina studier utomlands. Läs mer under "Ansök om stipendium" längst ned på denna sida.

På denna sida hittar du information om utbytesmöjligheter via de universitetsövergripande avtal som finns inom Erasmus+, samt Keele University i England. Fler universitetsövergripande platser i Europa finns också via programmet Nordplus/Nordlys

Är jag behörig?

Villkor du behöver uppfylla för att kunna få en utbytesplats

Du ska kunna tillgodoräkna dig dina studier utomlands i din kommande examen vid Umeå universitet.

På denna sida kan du läsa om de villkor som gäller för dig som söker utbyte via de universitetsövergripande avtalen.

Ska du söka utbytesstudier via din institutions avtal, kontakta din internationella kontaktperson eller studievägledare för att få reda på vilka villkor som gäller.

Vart kan jag åka?

Vart du kan åka på utbytesstudier beror på vad du studerar här vid Umeå universitet. Det finns universitetsövergripande avtal som är öppna för alla studenter och det finns utbytesavtal som är kopplade till en specifik institution, fakultet eller utbildning.

I databasen Solemove ser du vilka utbytesavtal som finns med europeiska lärosäten.

Sök institutions- och fakultetsanknutna utbytesplatser

Många institutioner har egna utbytesavtal inom exempelvis Erasmus+.

I databasen Solemove, välj din institution/fakultet under rutan ’Your home unit’, tryck sedan på ’Advanced search’ och välj ’Erasmus’ under ’Exchange program’.

Om du vill åka på ett utbyte till ett partneruniversitet som din institution eller fakultet har avtal med ska du ta kontakt med din internationella kontaktperson för att få information om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är. Oftast brukar sista ansökningsdag vara under våren, januari–mars, men det varierar mellan institutioner.

Sök universitetsövergripande platser

I databasen Solemove, välj ’Umeå University’ som ’Your home unit’, tryck sedan på ’Advanced search’ och välj ’Erasmus’ och ’UNIWIDE’ under ’Exchange program’.

De här avtalen är öppna för alla vid Umeå universitet, oavsett vilken fakultet eller institution du studerar vid. Det är International Office som utlyser dem.

Universitetsövergripande utbytesplatser

Finland – University of Lapland

Antal platser: 10

Språkkrav: För att läsa kurser på finska kräver universitetet att du har läst minst B2 på finska.

Kurslista: Courses for exchange students in English

Guide för utbytesstudenter: Plan - Lapin yliopisto - University of Lapland - Lapplands universitet (ulapland.fi)

Frankrike – Université de Caen Normandie

Antal platser: 10

Språkkrav: För att läsa kurser på franska rekommenderar universitetet att du har läst B2 på franska. Minimikravet är att du måste ha minst B1-nivå på franska.

Det finns också ett kursutbud på engelska, då de vanliga språkkraven gäller.

Kurslista: Pick your courses (unicaen.fr)

Italien – University of Siena

Antal platser: 2

Språkkrav: För att läsa kurser på italienska kräver universitetet att du har läst B1 på italienska.

Det finns också ett kursutbud på engelska, då de vanliga språkkraven gäller.

Kurslista: Course catalogue

Makedonien – Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Antal platser: 6

Språkkrav: För att läsa kurser på makedoniska kräver universitetet kräver att du har läst B1 på makedonska.

Det finns också ett kursutbud på engelska, då de vanliga språkkraven gäller.

Kurslista: уким (ukim.edu.mk) (Välj fliken ’Study Programs in the English language’)

Vänligen observera att du behöver ha tagit ut en kandidatexamen för att läsa kurser på mastersnivå.

Schweiz – University of Fribourg

Antal platser: 5

Språkkrav: För att läsa kurser på franska och/eller tyska kräver universitetet att du har läst B1 i det språket.

Det finns också ett kursutbud på engelska, då de vanliga språkkraven gäller. Observera att de flesta kurser som ges på engelska är på mastersnivå.

Kurslista: Timetable University of Fribourg (unifr.ch)

Spanien – Universidad de Valladolid

Antal platser: 7

Språkkrav: För att läsa kurser på spanska kräver universitetet att du har läst B1 på spanska.

Det finns också ett kursutbud på engelska, då de vanliga språkkraven gäller.

Kurslista: Welcome Guide – Relaciones Internacionales (uva.es) (Följ länken, välj sedan delen ’Language of Instruction’)

Storbritannien - Keele University

OBS! Storbritannien deltar inte längre i Erasmus+ (är inte en del av EU) vilket innebär att du inte kan få Erasmusstipendium via Umeå universitet om du åker som utbytesstudent till Storbritannien.

Antal platser: 6

Kurslista: Module catalogue - Keele University

Tjeckien – University of Pardubice

Antal platser: 10

Kurslista: List of courses for Erasmus+/Exchange students (upce.cz)
 
Vänligen observera att du behöver en kandidatexamen för att läsa kurser på mastersnivå.  

Tyskland - Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Antal platser: 10

Språkkrav: För att läsa kurser på tyska kräver universitetet att du har läst B1 på tyska. Vissa institutioner har andra språkkrav, se Language Proficiency & German Language Courses - International (uni-wuerzburg.de) 

Det finns också ett kursutbud på engelska, då de vanliga språkkraven gäller.  

Kurslista: Vorlesungsverzeichnis anzeigen - WueStudy (uni-wuerzburg.de) 

Videoguide för hur man letar efter kurser: Students - WueStudy (uni-wuerzburg.de)

När ska jag ansöka?

Utbytesplatser via din institution - ofta januari till mars

Sista ansökningsdag för utbytesstudier inom Erasmus+ eller Nordplus är ofta någon gång i januari–mars, men det varierar mellan institutioner. Kontakta din institution för att få reda på när ansökan öppnar och stänger. 

Universitetsövergripande platser - senast 1 mars

Du kan söka utbyte för de universitetsövergripande platserna i Europa mellan den 1 februari och den 1 mars för kommande läsår. Kom ihåg att vara ute i god tid med att förbereda din ansökan!

Hur ansöker jag?

Så här söker du utbytesplats

Läs manualen för hur du ansöker om en utbytesplats

Skicka in din ansökan via Solemove

Obligatoriska bilagor för ansökan:

  • Studieplan. Ange fyra kurser per universitet som du ansöker om en nominering till. Det ska du göra för att demonstrera att det
    finns kurser för dig att studera vid varje valt universitet. Innan du fyller i kurserna i studieplanen ska du presentera dina tänkta kursval för din studievägledare. Hen ska då bekräfta att kursvalen kan tillgodoräknas till dina studier efter hemkomst.
    I studieplanen behöver du endast uppge 4 kurser. Kursvalen är preliminära. Du kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet.
    Använd den här mallen för att fylla i studieplan.
  • Dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket, om du inte har gymnasiebetyg i detta. Se språkkravsidan om behörighet för utbytesstudier inom Europa.

Ansök om stipendium


Om du får en utbytesplats inom Erasmus+ ansöker du om ett stipendium via International Office. Storleken på summan varierar beroende på vilket land du ska studera i och hur länge du är i väg.

Stipendieansökan Erasmus+

Den internationella kontaktpersonen vid din institution måste meddela International Office om att du har fått en utbytesplats. Därefter får du en inbjudan via e-post till Umeå universitetets Canvas-sida för Erasmusstipendier. På Canvas-sidan hittar du mer information om hur du skickar in din stipendieansökan. Din ansökan måste vara fullständig innan du börjar ditt utbyte. För dig som ska på utbyte under en hösttermin brukar ansökan om Erasmusstipendium öppna i början på juni. För dig som ska åka på utbyte under en vårtermin öppnar ansökan vanligtvis i november/början på december.

Stipendiebelopp och utbetalning

Stipendiesumman för Erasmusstudier varierar beroende på vilket land du gör ditt utbyte i och är mellan 510-560 EUR/månad.

Ungefär 70 procent av den totala summan betalas ut till dig i början av studieperioden. Det resterande beloppet betalas ut när du har avslutat ditt utbyte och uppfyllt villkoren som finns på Canvas.

Stipendiet betalas ut den 25:e varje månad. Utbetalningen är i enlighet med den valutakurs som fanns då universitetet tog emot medlen. Om du avbryter dina studier eller inte uppfyller villkoren kan du bli tvungen att återbetala hela, eller delar av, stipendiet.

Villkor

Om du söker ett Erasmusstipendium får du inte samtidigt ta emot ett stipendium eller liknande från Universitets- och högskolerådet eller ett annat EU-organ. Du får inte heller ha varit på Erasmusutbyte eller praktik i mer än 12 månader på samma studienivå, inklusive den studieperiod du söker stipendium för.

Möjligheter till extra finansiering, Erasmus+

Extra medel om du har en funktionsnedsättning

Alla ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+ oavsett förutsättningar. Du som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa kan ansöka om ett extra bidrag (top-up) utöver den ordinarie stipendiesumman för att täcka extra kostnader för t.ex. specialtransport, anpassat boende, förberedande teckenspråkskurs, anpassning av läromedel eller liknande. Det finns olika medel att söka:

Top-up
Top-up är i dagsläget 250 EUR/månad.

Intyg: exempelvis NAIS-beslut från samordnare för pedagogiskt stöd på lärosätet eller från t.ex. den kommun som står för stöd till studenten idag eller annan typ av bekräftande dokumentation.

För mer information samt skicka in intyg (i anslutning till stipendieansökan före utbytet), kontakta erasmusstipendium@umu.se

Studenter som både har en funktionsnedsättning och barn beviljas endast ett top-up.

Faktiska kostnader (från ht24)
Utöver bidraget som beskrivs ovan, kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader om de överstiger top-up på 250EUR/månad. Detta är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig under din utlandsvistelse.
 
Om du är i behov av att ansöka om extra inkluderingsstöd rekommenderar vi att du börjar med din ansökan i extra god tid. Börja med att prata med ansvarig vid din institution så snart som möjligt, gärna 6 månader innan du planerar att resa i väg på ditt utbyte. Institutionen kontaktar erasmusstipendium@umu.se för att påbörja processen att ansöka om faktiska kostnader. Du kommer få information om vad du behöver göra inför ansökan.  

Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader ska vara godkänd innan mobiliteten påbörjas. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Det är Universitets- och Högskolerådet (UHR) som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas. 

Extra medel för dig som reser med barn

Studenter med barn, oavsett om barnet följer med på mobilitet eller inte kan inom ramen för Erasmus+ ansöka om ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman. Top-up är 250 EUR/månad.

Intyg: familjebevis från Skatteverket som visar att studenten har barn.

För mer information samt skicka in intyg (i anslutning till stipendieansökan före utbytet), kontakta erasmusstipendium@umu.se

Studenter som både har en funktionsnedsättning och barn beviljas endast ett top-up.

Faktiska kostnader (från ht24)
Utöver bidraget som beskrivs ovan, kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader om de överstiger top-up på 250EUR/månad. Detta är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig under din utlandsvistelse.
 
Om du är i behov av att ansöka om extra inkluderingsstöd rekommenderar vi att du börjar med din ansökan i extra god tid. Börja med att prata med ansvarig vid din institution så snart som möjligt, gärna 6 månader innan du planerar att resa i väg på ditt utbyte. Institutionen kontaktar erasmusstipendium@umu.se för att påbörja processen att ansöka om faktiska kostnader. Du kommer få information om vad du behöver göra inför ansökan.  

Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader ska vara godkänd innan mobiliteten påbörjas. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Det är Universitets- och Högskolerådet (UHR) som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas. 

Resebidrag (från ht-24)

Du som åker på utbyte inom Erasmus+ kan ansöka om extra medel och ersättning för resdagar vid ditt utbyte (gäller från ht24). Du får ett engångsbelopp på 28 EUR och uppåt beroende på avståndet mellan avreseplats och utbytesdestination. Exakt summa för just dig, ser du i Canvas när du slutför din ansökan om Erasmus+ stipendium. Om du gör mer än halva din resa med transport som har låga utsläpp, t.ex. buss, tåg, bilpool eller annat hållbart transportsätt kan du få högre ersättning. 

Du kan även få medel för extra resdagar; 2 om du reser icke-grönt och upp till 6 resedagar om du reser grönt. Summan för resdagarna är kopplat till landet där du gör din praktik och är beräknat per dag.

 

 

Senast uppdaterad: 2024-05-14