Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier inom Europa

Du kan studera eller göra praktik i Europa genom att delta i utbytesprogrammen Erasmus+ eller Nordplus. Båda programmen erbjuder ett stipendium för din utlandsvistelse. Om du läser utomlands betalar du inte studieavgift till värduniversitetet och du kan ta med dig ditt studiemedel.

Utlysning för platser inom Nordlys för vårterminen 2022

Nu är ansökan för de universitetsövergripande platserna inom Nordlys är öppen för vårterminen 2022. Mer information och länk till ansökan hittar du längst ner på denna sida.  

För information om platser inom Nordplus eller Erasmus+, vänligen kontakta din institution.

I databasen Solemove ser du vilka utbytesavtal som finns med europeiska lärosäten. De allra flesta utbytesavtal inom Europa är tecknade på institutions- eller fakultetsnivå vilket innebär att du ska vända dig till den internationella kontaktpersonen på din institution, program eller fakultet för att få mer information om vilka utbytesmöjligheter som finns och hur ansökan går till.
Lista på internationella kontaktpersoner

Det finns ett fåtal utbytesplatser inom Europa som är universitetsövergripande och som är öppna för alla studenter oavsett vilken institution de tillhör.

Studera i EU/EES-länderna genom Erasmus+

Som Erasmusstudent studerar du heltid på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land, under en period på 3–12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan resa ut på studier/praktik inom Erasmus+ sammanlagt 12 månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå. Genom programmet kan du få ett stipendium för dina studier utomlands.

Dina studier utomlands ska tillgodoräknas vid Umeå universitet.

Brexit och studier i Storbritannien

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Du som blir beviljad en utbytesplats i Storbritannien under höstterminen 2021, eller vårterminen 2022, kan ändå ansöka om ett stipendium så länge vi har stipendiemedel kvar.

Reglerna för EU-medborgare har ändrats från och med januari 2021. Om du är EU-medborgare och ska studera i Storbritannien längre än 6 månader, och inte redan studerar/bor där, behöver du söka studentvisum innan du påbörjar dina studier. Om du ska studera kortare än 6 månader kan du använda dig av visitor route. Mer information om studentvisum finns på: Student visa

Är du behörig?

Du ska kunna tillgodoräkna dig dina studier utomlands i din kommande examen vid Umeå universitet.

Om du söker ett Erasmusstipendium får du inte samtidigt ta emot ett stipendium eller liknande från Universitets- och högskolerådet eller ett annat EU-organ. Du får inte heller ha varit på Erasmusutbyte eller praktik i mer än 12 månader på samma studienivå, inklusive den studieperiod du söker stipendium för.

För att vara behörig till Erasmus+ ska du

 • vara registrerad student vid Umeå universitet.
 • ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid en högskola eller universitet, innan avresa.
 • bedriva studier som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet.
 • bo i värdlandet under utbytesperioden.
 • studera utomlands under minst 90 dagar och max 12 månader (du måste vara på plats för studier i värdlandet i minst 90 dagar för att få ett stipendium).

Du kan läsa om behörighetskraven för praktik inom Erasmus+:
Praktisera utomlands

Ansökan till Erasmus+

Institutions- och fakultetsanknutna utbytesplatser

Om du vill åka på ett utbyte till ett partneruniversitet som din institution eller fakultet har avtal med ska du ta kontakt med din internationella kontaktperson för att få information om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är. Oftast brukar sista ansökningsdag vara under våren, januari–mars, men det varierar mellan institutioner.

Universitetsövergripande utbytesplatser

Ett fåtal utbytesplatser inom Erasmus+ är öppna för alla studenter, oavsett institutionstillhörighet. Platserna finns vid:

 • Würzburgs universitet (tyska Julius-Maximilians-Universität Würzburg).
 • Keele University i Storbritannien.

Sista ansökningsdatum för att söka utbytesstudier via de universitetsövergripande Erasmus-avtalen för läsåret 2021/2022 var 1 mars, 2021. 

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • Motiveringsbrev på engelska. Beskriv varför du vill studera utomlands och motivera ditt val av universitet. Använd den här mallen.
 • Dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket (skandinaviska språk undantagna), t ex gymnasiebetyg. Utskrift från antagning.se godkänns ej. För engelska gäller motsvarande treårig gymnasieskola. Du ska ha antingen:
  • lägst betyget VG från gymnasiekurs A eller minst B från gymnasiekurs 5
  • eller lägst betyget G från gymnasiekurs B, eller minst C från gymnasiekurs 6
  • eller minst E från gymnasiekurs 7
  • eller annat genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR.
  • För internationella studenter vid engelskspråkiga program vid Umeå universitet godtas även en kopia av det engelskaintyg som användes för att söka till programmet.
 • Transcript of Records. Ett utdrag från Ladok (resultatintyg, pdf) som visar de kurser du varit registrerad på samt dina betyg. 

Observera att det pga Brexit inte finns någon garanti för att du kan få Erasmusstipendium för ett utbyte till Keele University läsåret 2021/2022.

Ansök om stipendium

Om du får en utbytesplats inom Erasmus+ ansöker du om ett stipendium via International Office. Storleken på stipendiet varierar mellan 400 och 460 euro i månaden.

Den internationella kontaktpersonen vid din institution måste meddela International Office om att du har fått en utbytesplats. Därefter får du en inbjudan via e-post till Umeå universitetets Canvas-sida för Erasmusstipendier. På Canvas-sidan hittar du mer information om hur du skickar in din stipendieansökan. Din ansökan måste vara fullständig innan du börjar ditt utbyte. För dig som ska på utbyte under en hösttermin brukar ansökan om Erasmusstipendium öppna i början på juni, medan för dig som ska åka på utbyte under en vårtermin öppnar ansökan vanligtvis i början på november.

Extra medel om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du tilldelas ett högre stipendiebelopp från Erasmusprogrammet för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. Om du vill ha mer information, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Extra medel för dig som reser med barn

Om du har barn som följer med dig till värdlandet kan du få ett särskilt tillägg om 200 euro per månad.

För att ansöka, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Studera i Norden eller Baltikum via Nordplus

Nordplus är ett nätverk som består av universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Inom Nordplus kan du studera eller göra praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land under en period om 1–12 månader. Om du endast kan läsa utomlands en kortare period finns det möjlighet till ett kortare utbyte, från 5 arbetsdagar upp till en månad, genom så kallad expressmobilitet.

Är du behörig?

För att vara behörig till en utbytesplats inom Nordplus ska du

 • studera på grund eller avancerad nivå.
 • ha genomfört minst ett år av din utbildning vid Umeå universitet innan avresa (undantaget är studenter som läser på ett joint master-program).
 • bo på studieorten under utbytesperioden.
 • skriva en reserapport efter utbytet som beskriver dina erfarenheter av utlandsvistelsen.

Ansökan till Nordplus/Nordslys

Ansökan till ämnesnätverk som din institution ingår i 

Om du vill söka via ett ämnesnätverk som din institution ingår i ska du kontakta internationella kontaktpersonen på institutionen för att få veta mer om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är.

Ansökan till Nordlys (ämnesövergripande)

Om din institution inte ingår i ett Nordplusnätverk kan du ansöka om en plats i det ämnesövergripande nätverket Nordlys som är öppet för alla studenter vid Umeå universitet. 

Sista ansökningsdatum för att söka utbytesstudier genom Nordlys för vårterminen 2022 är 13 september, 2021.

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • Motiveringsbrev på engelska. Beskriv varför du vill studera utomlands och motivera ditt val av universitet. Använd den här mallen.  
 • Dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket (skandinaviska språk undantagna), t ex gymnasiebetyg. Utskrift från antagning.se godkänns ej. För engelska gäller motsvarande treårig gymnasieskola. Du ska ha antingen:
  • lägst betyget VG från gymnasiekurs A eller minst B från gymnasiekurs 5
  • eller lägst betyget G från gymnasiekurs B, eller minst C från gymnasiekurs 6
  • eller minst E från gymnasiekurs 7
  • eller annat genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR.
  • För internationella studenter vid engelskspråkiga program vid Umeå universitet godtas även en kopia av det engelskaintyg som användes för att söka till programmet.
 • Transcript of Records. Ett utdrag från Ladok (resultatintyg, pdf) som visar de kurser du varit registrerad på samt dina betyg. 

Läs mer om vilka lärosäten som deltar på Nordlys hemsida

Välkommen att skicka in din ansökan senast den 13 september, 2021.

Manual för att söka utbyte