Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbytesstudier inom Europa

Du kan studera eller göra praktik i Europa genom att delta i utbytesprogrammen Erasmus+ eller Nordplus. Båda programmen erbjuder ett stipendium för din utlandsvistelse. Om du läser utomlands betalar du inte studieavgift till värduniversitetet och du kan ta med dig ditt studiemedel.

Utlysning för platser inom Nordlys

I februari startade utlysningen för utbytesplatser inom Nordlys för läsåret 2020/2021. Sista ansökningsdag var den 2 mars.

För information om platser inom Nordplus eller Erasmus+, vänligen kontakta din institution.

Erasmusutbyte i Italien

De allra flesta utbytesavtal inom Europa är tecknade på institutions- eller fakultetsnivå vilket innebär att du ska vända dig till den internationella kontaktpersonen på din institution, program eller fakultet för att få mer information om vilka utbytesmöjligheter som finns och hur ansökan går till.
Lista på internationella kontaktpersoner

Det finns ett fåtal utbytesplatser inom Europa som är universitetsövergripande och som är öppna för alla studenter oavsett vilken institution de tillhör.

Studera i EU/EES-länderna genom Erasmus+

Som Erasmusstudent studerar du heltid på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land, under en period på 3–12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan resa ut på studier/praktik inom Erasmus+ sammanlagt 12 månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå. Genom programmet kan du få ett stipendium för dina studier utomlands.

Dina studier utomlands ska tillgodoräknas vid Umeå universitet.

Brexit och studier i Storbritannien

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Du som blir beviljad en utbytesplats i Storbritannien under höstterminen 2020, eller vårterminen 2021, kan också ansöka om ett stipendium. Hur möjligheterna ser ut efter det beror på förhandlingarna som EU och Storbritannien för under detta år. 

Är du behörig?

Du ska kunna tillgodoräkna dig dina studier utomlands i din kommande examen vid Umeå universitet.

Om du söker ett Erasmusstipendium får du inte samtidigt ta emot ett stipendium eller liknande från Universitets- och högskolerådet eller ett annat EU-organ. Du får inte heller ha varit på Erasmusutbyte eller praktik i mer än 12 månader på samma studienivå, inklusive den studieperiod du söker stipendium för.

För att vara behörig till Erasmus+ ska du

 • vara registrerad student vid Umeå universitet.
 • ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid en högskola eller universitet, innan avresa.
 • bedriva studier som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet.
 • bo i värdlandet under utbytesperioden.
 • studera utomlands under minst 90 dagar och max 12 månader (du måste vara på plats för studier i värdlandet i minst 90 dagar för att få ett stipendium).

Du kan läsa om behörighetskraven för praktik inom Erasmus+:
Praktisera utomlands

Ansökan till Erasmus+

Institutions- och fakultetsanknutna utbytesplatser

Om du vill åka på ett utbyte till ett partneruniversitet som din institution eller fakultet har avtal med ska du ta kontakt med din internationella kontaktperson för att få information om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är. Oftast brukar sista ansökningsdag vara under våren, januari–mars, men det varierar mellan institutioner.

Universitetsövergripande utbytesplatser

Ett fåtal utbytesplatser inom Erasmus+ är öppna för alla studenter, oavsett institutionstillhörighet. Platserna finns vid:

 • Würzburgs universitet (tyska Julius-Maximilians-Universität Würzburg).
 • Keele University i Storbritannien.

För att se tillgängliga platser samt göra en ansökan, vänligen besök Solemove: Ansökan Nordlys, Keele och Würzburg

Instruktioner om hur du ansöker i Solemove

Sista ansökningsdag är den 2 mars, 2020.

Ansök om stipendium

Om du får en utbytesplats inom Erasmus+ ansöker du om ett stipendium via International Office. Storleken på stipendiet varierar mellan 400 och 460 euro i månaden.

Den internationella kontaktpersonen vid din institution måste meddela International Office om att du har fått en utbytesplats. Därefter får du en inbjudan via e-post till Umeå universitetets Cambro-sida för Erasmusstipendier. På Cambro-sidan hittar du mer information om hur du skickar in din stipendieansökan. Din ansökan måste vara fullständig innan du börjar ditt studier utomlands.

Extra medel om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du tilldelas ett högre stipendiebelopp från Erasmusprogrammet för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. Om du vill ha mer information, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Extra medel för dig som reser med barn

Om du har barn som följer med dig till värdlandet kan du få ett särskilt tillägg om 200 euro per månad.

För att ansöka, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Studera i Norden eller Baltikum via Nordplus

Nordplus är ett nätverk som består av universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Inom Nordplus kan du studera eller göra praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land under en period om 1–12 månader. Om du endast kan läsa utomlands en kortare period finns det möjlighet till ett kortare utbyte, från 5 arbetsdagar upp till en månad, genom så kallad expressmobilitet.

Är du behörig?

För att vara behörig till en utbytesplats inom Nordplus ska du

 • studera på grund eller avancerad nivå.
 • ha genomfört minst ett år av din utbildning vid Umeå universitet innan avresa (undantaget är studenter som läser på ett joint master-program).
 • bo på studieorten under utbytesperioden.
 • skriva en reserapport efter utbytet som beskriver dina erfarenheter av utlandsvistelsen.

Ansökan till Nordplus

Ansökan till ämnesnätverk som din institution ingår i 

Om du vill söka via ett ämnesnätverk som din institution ingår i ska du kontakta internationella kontaktpersonen på institutionen för att få veta mer om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är.

Ansökan till Nordlys (ämnesövergripande)

Om din institution inte ingår i ett Nordplusnätverk kan du ansöka om en plats i det ämnesövergripande nätverket Nordlys som är öppet för alla studenter.

Se till att alla bilagor är med

 • Gymnasiebetyg (utskrift från antagning.se accepteras inte) eller resultat från ett engelskatest
 • Motiveringsbrev på engelska. Beskriv varför du vill studera utomlands och motivera ditt val av universitet.  
 • Transcript of Records. Ett utdrag från Ladok som visar de kurser du varit registrerad på samt dina betyg. 

För att se tillgängliga platser vänligen besök Solemove: Ansökan Nordlys, Keele och Würzburg

Instruktioner om hur du ansöker i Solemove