"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Studera utomlands inom teknik och naturvetenskap

Är du student vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och skulle vilja tillbringa en del av dina studier utomlands? Den här webbsidan är till för dig. Här hittar du information om olika typer av utbyten, praktiska rutiner och kontaktuppgifter till internationell kontaktperson på din institution som kan ge dig mer information.

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

TRE VÄGAR TILL UTBYTESSTUDIER UTOMLANDS

Det finns tre huvudsakliga sätt att åka på en utbytesperiod utomlands för studenter vid vår fakultet:

1. Utbytesstudier via universitetsövergripande avtal

• Organiseras av International Office
• De flesta platser utanför Europa
• En ansökningsomgång per år för kommande läsår

2. Utbytesstudier via fakulteten för naturvetenskap och teknik, samt institutioner som tillhör fakulteten

• Organiseras av fakulteten
• De flesta platser i Europa
• Två ansökningsomgångar per år för kommande termin
• Mer information finns på denna webbsida

3. Free Mover-studier

• Organiseras individuellt av studenten
• Inga begränsningar när det gäller resmål
• Organiseras oftast en termin i förväg

Observera att det också finns särskilda mobilitetsprogram för studenter som vill studera inom norra polcirkelområdet och de nordiska länderna. Dessa styrs centralt på universitetet och detaljerad information finns här:

Läs mer om utbytesstudier

Dessutom har du möjlighet att göra praktik utomlands, till exempel under arbetet med din masteruppsats.

Läs mer om utlandspraktik

Utbytesstudier via Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och dess institutioner

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten samt de institutioner som hör till fakulteten har avtal med många universitet i Europa och ett antal lärosäten runt om i världen.

Det finns fyra typer av avtal:

1. Erasmus+ avtal

a.     Del av  Erasmus+ mobilitetsprogram

b.     Mobiliteten stöds av Erasmus+ stipendium (cirka 530 Euro/månad)

c.     Universitet inom EU och partneruniversitet

2. Nordtek-avtal

a.     Del av Nordteks nätverk som fokuserar på tekniska utbildningar, också en del av Erasmus+ mobilitetsprogram

b.     Mobiliteten stöds av Erasmus+ stipendium (cirka 530 Euro/månad)

c.     Universitet i Norden och i de baltiska länderna

3. SEMP-avtal

a.     Schweiziskt-europeiskt mobilitetsprogram

b.     Mobiliteten stöds av den schweiziska regeringen genom ett stipendium (cirka 500 Euro/månad)

c.     Universitet i Schweiz

d.     Studenter har inte rätt till stöd från CSN om de accepterar stipendiet från den schweiziska regeringen.

4. Bilaterala avtal

a.     Individuella överenskommelser mellan två universitet, inte del av något mobilitetsprogram

b.     Inget automatiskt ekonomiskt stöd

c.     Universitet i hela världen

 

Mer om avtal, ansökan och urval:

Avtalsnivåer och ansvariga

Inom vår fakultet har vi två nivåer av avtal:

1.     Fakultetsavtal

a.    Underskrivna av dekanen
b.    Riktar sig till alla studenter vid fakulteten

2.     Institutionsavtal

a.     Underskrivna av en specifik institution
b.     Riktar sig primärt till studenter som läser program som ges vid institutionen. Studenter från andra institutioner prioriteras lägre.

Studieämnen inom avtalen

Oavsett typ är alla avtal avtal inom specifika studieämnen. Det innebär att du har rätt att söka till de kurser vid värdinstitutionen som omfattas av avtalet. Vissa värdinstitutioner kan vara flexibla och låta dig delta i kurser som inte omfattas av avtalet, men det finns inga garantier för det i allmänhet. Du måste kontakta värdinstitutionen om du vill läsa kurser utanför avtalsområdet.

De avtal som undertecknas på fakultetsnivå är mer allmänna och innehåller en bredare uppsättning ämnen som passar en bredare grupp av studenter. Avtalen på institutionsnivå är däremot mer lämpade för studenter som läser specifika ämnen.

Vart kan jag vända mig för utbyte inom ramen för fakultets- och institutionsavtalen?

All information om avtalen finns i SoleMove-systemet, som är ett universitetscentralt system som lagrar information om avtalen.

Om du vill se de avtal som tecknats på fakultetsnivå, välj "Faculty of Science and Technology" som "Your home unit". För avtal för en specifik institution, välj institutionens namn direkt.

När du har hittat en lämplig värdinstitution kan du klicka på namnet för att se typ av avtal, avtalsämne och studiecykel samt en kort beskrivning av universitetet, som innehåller information om antalet tillgängliga utbytesplatser.

Du kan ansöka om platserna på din institution, platserna på fakulteten och platserna på avtalen för en annan institution inom fakulteten. För institutionsplatserna prioriteras dock studenterna på de program som tillhör den specifika institutionen, och du får färre poäng i urvalsprocessen.

Ansökningsprocessen

Du kan ansöka om utlandsstudier två gånger per år, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Ansökningarna avser den kommande terminen och görs bara några månader i förväg.

Ansökan görs via systemet SoleMove. Ansökningsomgångarna är öppna:

• Höstens ansökningsomgång: 5 september - 20 september

• Vårens ansökningsomgång: 1 mars - 15 mars

Läs manual för hur du ansöker

Observera att när du ansöker om utbytesplatser vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och dess institutioner kan du ansöka om högst fyra utbytesdestinationer. Ditt val av kurser ska godkännas av en studievägledare eller internationell kontaktperson.

Du måste också bifoga dokumentet nedan för att din ansökan ska vara fullständig:

Ansökan om utbytesstudier

Om du har deltagit i Buddy programme behöver du också ladda upp intyg från det tillsammans med din ansökan för att kunna få extra poäng.

Urvalskriterier

När studentens ansökan har mottagits kommer poäng att tilldelas enligt de kriterier som anges nedan. Var och en av de utvalda destinationerna kommer att tilldelas individuella poäng.

1. Ägande av avtal (0 eller 10 poäng)

a. För alla fakultetsstudenter som ansöker om utbyte via fakultetsavtal: 10 poäng.
b. Om destinationen är en del av avtalet för studentens institution: 10 poäng.
c. Om destinationen är en del av avtalet för en annan avdelning: 0 poäng.

2. Avklarade högskolepoäng vid Umeå universitet vid tidpunkten för ansökan (högst 3 poäng)

a. Minst 120 avklarade högskolepoäng: 3 poäng
b. 60-119 avklarade högskolepoäng: 2 poäng
c. 15-59 avklarade poäng: 1 poäng

3. Studieprestationer vid Umeå universitet (högst 3 poäng)

Studentens studieprestation (antal högskolepoäng som studenten är registrerad för i förhållande till det faktiska antalet högskolepoäng som studenten har tagit.

a. 91-100 procent: 3 poäng
b. 81-90 procent: 2 poäng
c. 75-80 procent: 1 poäng

4. Kursutbud för varje valt universitet (högst 1 poäng)

Kursutbud för varje valt universitet: 1 poäng
Avsaknad av kursutbud för valda universitet: 0 poäng

Du får 1 (en) poäng om du anger fyra kursval vid varje valt universitet. Om du väljer ett universitet utan att ge exempel på relevanta kurser kommer din ansökan att få 0 poäng.

5. Buddy-programmet (högst 2 poäng)

a. Gruppledare i Buddy-programmet: 2 poäng
b. Deltagande i Buddy-programmet: 1 poäng
c. Har inte deltagit i Buddy-programmet (som deltagare eller gruppledare): 0 poäng

6. Inlämnad ansökan är fullständig (max 1 poäng)

a. Inlämnad ansökan är komplett: 1 poäng
b. Inlämnad ansökan ofullständig (eller bilagor lämnas in för sent): 0 poäng

Du kan få högst 20 poäng för din ansökan.

Urvalsprocessen

När alla ansökningar har tagits emot och rangordnats inleds urvalsprocessen. Den börjar med att ta hänsyn till de utbytesdestinationer som är förstahandsval. Studenter med högst antal poäng erbjuds utbytesplatsen.

Om det totala antalet poäng blir oavgjort kommer urvalskriterierna att granskas i den ordning de anges ovan. För det första kommer avklarade poäng att jämföras. Om två eller flera studenters totala antal poäng är detsamma efter att alla kriterier har jämförts, kommer rangordningen mellan dem att avgöras genom lottdragning.

Först när alla förstahandsval av utbytesdestinationer har tilldelats övergår urvalsprocessen till andrahandsvalet, följt av tredje- och fjärdehandsvalen. Det är därför viktigt att inse att ordningen mellan de valda utbytesdestinationerna är en viktig faktor i urvalsprocessen.

Resultatet av urvalet meddelas alla sökande via ett meddelande från Solemove. Om du erbjuds en nominering för en utbytesplats vid ett universitet har du en vecka på dig att acceptera eller avböja din tilldelade nominering. Om vi inte får något svar från dig anses det att du har svarat nej. Om du inte blir erbjuden en nominering kommer du att få ett mail direkt från SoleMove.

Efter urvalet

När urvalet är klart görs en sammanställning av de studenter som tackat ja till sin utbytesplats till partneruniversitetet, och internationaliseringsansvarig och de internationella kontaktpersonerna fattar ett formellt beslut.

När urvalet är klart, och eventuella avbokningar inkommit, sker en reservhantering. Studenter som redan har en tilldelad nominering kan inte stå på reservlistan, men studenter som har avböjt sin nominering läggs till på reservlistan. Enskilda institutioner styr reservprocesserna och IKP vid institutionen kan ge studenterna ytterligare information.

Jag har tackat ja till en utbytesplats, vad händer nu?

När en student har tackat ja till utbytesplatsen kommer den internationella kontaktperson som äger avtalet att informera partneruniversitetet, och efter det kan du som student ansöka om utbytesperioden vid värdinstitutionen. Denna process varierar kraftigt mellan värdinstitutionerna och detaljerna om den delen av processen kommer att tillhandahållas efter nominering av värdinstitutionen.

 

INSTITUTIONER & KONTAKTPERSONER

Vilken institution hör mitt utbildningsprogram till? Och vem är internationell kontaktperson vid institutionen?

Arkitekthögskolan, Anna Levander

Arkitektprogrammet
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

Institutionen för datavetenskap, Suna Bensch

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap
Kandidatprogrammet i datavetenskap
Masterprogrammet i artificiell intelligens
Masterprogrammet i datavetenskap

Designhögskolan, Linda Bogren

Kandidatprogrammet i industridesign
Masterprogrammet i avancerad produktdesign
Masterprogrammet i interaktionsdesign
Masterprogrammet i transportdesign

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Judith Sarneel

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap
Kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil
Masterprogrammet i ekologi
Masterprogrammet i geovetenskap
Masterprogrammet i miljövetenskap med fokus på hållbar utveckling

Institutionen för fysik, Jens Zamanian

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
Masterprogrammet i fysik

Institutionen för fysiologisk botanik, Laszlo Bako

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik

Kemiska institutionen, Solomon Tesfalidet

Apotekarprogrammet
Kandidatprogrammet i Life Science
Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi
Masterprogrammet i kemi

Institutionen för matematik och matematisk statistik, Konrad Abramowicz

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
Kandidatprogrammet i matematik
Masterprogrammet i matematik
Masterprogrammet i matematisk statistik

Institutionen för molekylärbiologi, Yngve Östberg

Civilingenjörsprogrammet i bioteknik
Kandidatprogrammet i Life Science
Masterprogrammet i molekylärbiologi

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Sven Rönnbäck

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik

För mer information, kontakta gärna:

Konrad Abramowicz
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 01
Senast uppdaterad: 2024-02-13