"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning i pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik

Vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) bedriver vi utbildningsvetenskaplig forskning. Det är en mångfasetterad disciplin som bland annat innefattar det ämnesdidaktiska fältet inom naturvetenskap, teknik och matematik dit vår forskning närmast kan hänföras. Forskningsprojekten har ofta en praktiknära approach – mot förskola, skola eller universitetsutbildning, till exempel lärare, naturvetare eller ingenjörer.

Under den senaste tioårsperioden har NMD utvecklats från att vara en ren undervisningsinriktad institution till att bli en institution där flertalet anställda också bedriver forskning med inriktning mot matematikens-, naturvetenskapernas eller teknikens didaktik.

För närvarande har institutionen tio anställda doktorander. De flesta doktoranderna kommer från Sverige men vi har även doktorander som kommer från andra länder. Några av doktoranderna ingår i större forskningsprojekt vid institutionen men det är även vanligt att doktorander söker till forskarutbildningen med egna forskningsidéer.

Forskningsmiljöer

Som forskare eller forskarstudent vid NMD ingår man i någon av forskningsmiljöerna Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) eller Umeå Science Education Research (UmSER), vilka även engagerar forskare från andra institutioner än NMD.

Nationella forskarskolor

De flesta av institutionens doktorander är också anslutna till någon nationell forskarskola där de deltar i seminarier och forskarkurser. Exempel på sådana forskarskolor är Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU), Forskarskolan i naturvetenskapernas och matematikens didaktik (FontD), och Genusforskarskolan (GFS).

Läs mer om forskningen vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Aktuell avhandling

Datorstöd hjälper elever med matematiska svårigheter

Elever som kört fast kan få tips via datorn – ny form av återkoppling utvärderas i avhandling.

Läroplaner och matematisk resonemangsförmåga beforskas

Vetenskapsrådet beviljar sex miljoner till forskning om läroplan och matematisk resonemangsförmåga.

Vägar till framgångsrik undervisning i programmering i grundskolan

År 2018 infördes programmering i grundskolans läroplan och ställde lärare inför nya utmaningar.

Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem

Jonas Jäder har studerat gymnasieelevers möjligheter till problemlösning i matematik.

Med problemlösning lär sig elever matematik bättre

Johan Sidenvall visar varför procedurundervisning dominerar i skolan och hur undervisningen kan bli bättre.

Elevers förhållningssätt till kunskap viktigt i en värld av ”fake news”

Elevers förhållningssätt till kunskap viktigt i en värld av ”fake news”.

Studierektor

Tomas Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 19
Senast uppdaterad: 2022-11-03