Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningen på NMD

Forskningen vid institutionen sker huvudsakligen inom ramen för två institutions- och fakultetsövergripande nätverk.

  • Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
  • Umeå Science Education Research (UmSER)

Dessa samarbeten över ämnes- och institutionsgränser har varit framgångsrika i termer av att de genererat nya perspektiv på didaktisk forskning och flera stora externa forskningsanslag. Nätverken har även erhållit omfattande anslag från Umeå universitets styrelse för att ytterligare stärka forskningen inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Tidigare har vår forskning främst riktats mot grundskolans senare år och gymnasieskolan men allt fler projekt berör nu även de lägre skolåren. För närvarande finns ett 15-tal forskarstuderande vid institutionen. Vi har ett gott samarbete med kommuner runt om i landet och flera av våra disputerade forskare är också eftersökta föredragshållare, projektledare och lärare vid fortbildningar och utvecklingsarbete inom skolan.

Publikationer senaste 10 år med koppling till NMD

2018
Science Education International, Vol. 29, (3) : 149-162
Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Ottander, Christina
2018
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 14, (4) : 411-426
Due, Karin; Tellgren, Britt; Areljung, Sofie; et al.
2017
British Journal of Educational Studies, Vol. 65, (4) : 481-497
Mendick, Heather; Berge, Maria; Danielsson, Anna
2017
Nordisk matematikkdidaktikk, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning 2017, Vol. 22, (3) : 25-50
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Boström, Erika; et al.
2017
Physics Teacher, Vol. 55, (1) : 25-28
Gregorcic, Bor; Bodin, Madelen
2017
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (2) : 104-122
Andersson, Catarina; Palm, Torulf
2017
Education Inquiry, Taylor & Francis 2017, Vol. 8, (2) : 151-172
Borg, Farhana; Winberg, Mikael; Vinterek, Monika
2017
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebo Universitet 2017, Vol. 26, (2) : 95-111
Bagger, Anette
2017
Research in science education, Springer 2017, Vol. 47, (6) : 1173-1192
Areljung, Sofie; Ottander, Christina; Due, Karin
2017
International Journal of Lifelong Education, Routledge 2017, Vol. 36, (3) : 324-338
Manuel, Alzira; Van der Linden, Josje; Popov, Oleg