Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid NMD

Forskningen vid institutionen bedrivs inom utbildningsvetenskap på förskole-, skol- och universitetsnivå, främst i ämnena na­turvetenskap, teknik och matematik. En stor del av vår forskning sker i samverkan med kommuner och skolor.

Alla  forskare och doktorander vid NMD ingår i någon av forskningsmiljöerna Umeå Science Education Research (UmSER) eller Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).

Mer information

Umeå Science Education Research

UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.

Utbildning på forskarnivå

NMD bedriver forskarutbildning inom två ämnesområden, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik.

Senaste publikationer

Här finns en lista över de senaste publikationerna från NMD's forskare.