"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid NMD

Forskningen vid institutionen bedrivs inom utbildningsvetenskap på förskole-, skol- och universitetsnivå, främst i ämnena na­turvetenskap, teknik och matematik. En stor del av vår forskning sker i samverkan med kommuner och skolor.

Alla  forskare och doktorander vid NMD ingår i någon av forskningsmiljöerna Umeå Science Education Research (UmSER) eller Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).

Mer information

Umeå Science Education Research

UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.

Utbildning på forskarnivå

NMD bedriver forskarutbildning inom två ämnesområden, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik.

Senaste publikationer

Här finns en lista över de senaste publikationerna från NMD's forskare.

Emotions in Engineering Education Network

Emotions in Engineering Education Network

Forskningsprojekt på NMD

Kollaborativ utveckling av motivationshöjande undervisningspraktiker
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 21 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande för hållbar utveckling som skapar delaktighet och handlingskompetens
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns och elevers tidiga matematikundervisning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modell för hur elevers tolkning av matematiska problem kan stöttas
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förmågemålens dubbla roll vid implementering av läroplaner i Sverige och England
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers (brist på) förståelse av matematiska texter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
MULTIPLIERS – ett H2020-projekt

För att främja samverkan mellan skola och externa aktörer

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 22 november 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

För fullständig lista klicka här.

Senast uppdaterad: 2022-02-07