"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid NMD

Forskningen vid institutionen bedrivs inom utbildningsvetenskap på förskole-, skol- och universitetsnivå, främst i ämnena na­turvetenskap, teknik och matematik. En stor del av vår forskning sker i samverkan med kommuner och skolor.

Alla  forskare och doktorander vid NMD ingår i någon av forskningsmiljöerna Umeå Science Education Research (UmSER) eller Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).

Mer information

Umeå Science Education Research

UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.

Utbildning på forskarnivå

NMD bedriver forskarutbildning inom två ämnesområden, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik.

Senaste publikationer

Här finns en lista över de senaste publikationerna från NMD's forskare.

Emotions in Engineering Education Network

Emotions in Engineering Education Network

Forskningsprojekt på NMD

Förmågemålens dubbla roll vid implementering av läroplaner i Sverige och England
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers (brist på) förståelse av matematiska texter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av matematiska uppgifter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Onlinekunskap i ”slutna digitala rum”
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utveckling av formativa bedömningspraktiker och dess effekter på elevers motivation och prestationer
Forskningsområde: Matematik, Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att läsa matematisk text – med fokus på det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt

För fullständig lista klicka här.

Senast uppdaterad: 2022-02-07