Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning på NMD

Forskningen vid institutionen sker huvudsakligen inom ramen för två institutions- och fakultetsövergripande nätverk.

  • Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
  • Umeå Science Education Research (UmSER)

Dessa samarbeten över ämnes- och institutionsgränser har varit framgångsrika i termer av att de genererat nya perspektiv på didaktisk forskning och flera stora externa forskningsanslag. Nätverken har även erhållit omfattande anslag från Umeå universitets styrelse för att ytterligare stärka forskningen inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Tidigare har vår forskning främst riktats mot grundskolans senare år och gymnasieskolan men allt fler projekt berör nu även de tidigare skolåren. För närvarande finns ett 15-tal forskarstuderande vid institutionen. Vi har ett gott samarbete med kommuner runt om i landet och flera av våra disputerade forskare är också eftersökta föredragshållare, projektledare och lärare vid fortbildningar och utvecklingsarbete inom skolan.

Forskningsmiljöer

UmSER

UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.

Senaste publikationer

2019
Journal of Research in Science Teaching, John Wiley & Sons 2019, Vol. 56, (2) : 184-210
Höft, Lars; Bernholt, Sascha; Blankenburg, Janet S.; et al.
2019
Early Child Development and Care, Abingdon: Taylor & Francis 2019, Vol. 189, (3) : 376-391
Borg, Farhana; Winberg, Mikael; Vinterek, Monika
2019
Umeå Studies in the Educational Sciences, 33
Sidenvall, Johan
2019
Journal of School Nursing
Ragnarsson, Susanne; Myléus, Anna; Hurtig, Anna-Karin; et al.
2019
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborgs universitet 2019, Vol. 24, (1) : 51-74
Sidenvall, Johan
2019
European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany, 3-6 July, 2019
Lönngren, Johanna
2019
European Journal of Psychology of Education, Springer 2019, Vol. 34, (2) : 295-315
Winberg, Mikael T.; Hofverberg, Anders; Lindfors, Maria
2019
CBE - Life Sciences Education, Vol. 18, (1) : 1-17
Knekta, Eva; Runyoun, Christopher; Eddy, Sarah
2019
Research in Science & Technological Education
Berge, Maria; Danielsson, Anna; Lidar, Malena
2019
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping, Linköping: Linköpings universitet 2019 : 49-70
Berglund, Ammie; Ottander, Christina
2019
Chemistry Teacher International, De Gruyter Open 2019, Vol. 1, (1)
Broman, Karolina; Johnels, Dan
2019
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 32-32
Broman, Karolina; Johnels, Dan
2019
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 24-24
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan
2019
Kemisk tidskrift, Vol. 1 : 24-27
Broman, Karolina
2019
Israel Journal of Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2019, Vol. 59 : 554-564
Bernholt, Sascha; Broman, Karolina; Siebert, Sara; et al.
2019
Data in Brief, Elsevier 2019, Vol. 25
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert
2019
All Academic, Inc. 2019
Gonsalves, Allison; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; et al.
2019
Fjärde nationella konferensen i Pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
2019
8th Research in Engineering Education Symposium (REES 2019): Making connections : 262-271
Lönngren, Johanna
2019
Book of abstracts: EARLI 2019, RWTH Aachen University 2019 : 142-142
Lindfors, Maria; Roos, Helena; Bagger, Anette
2019
International Journal of STEM education, Springer 2019, Vol. 6, (13) : 1-17
Gonsalves, Allison J.; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; et al.
2019
Book of abstracts: EARLI 2019, RWTH Aachen University 2019 : 131-132
Bernholt, Andrea; Kampa, Nele; Lindfors, Maria; et al.
2019
ESERA 2019
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha
2019
ESERA 2019: 2019 ESERA conference in Bologna, Italy, August 26-30, 2019
Broman, Karolina
2019
Den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Umeå universitet, 19–20 augusti, 2019
Popov, Oleg
2019
CBE - Life Sciences Education, The American Society for Cell Biology 2019, Vol. 18, (3)
Rowland, Ashley A.; Knekta, Eva; Eddy, Sarah; et al.
2019
ESERA 2019
Berge, Maria; Kobayashi, Sofie
2019
Technology, Knowledge and Learning, Springer 2019, Vol. 24, (3) : 419-436
Olsson, Jan; Granberg, Carina
2019
Scandinavian Journal of Educational Research, London: Routledge 2019, Vol. 63, (1) : 124-144
Lindfors, Maria; Winberg, Mikael; Bodin, Madelen
2019
International Journal of Early Years Education, Routledge 2019, Vol. 27, (3) : 238-253
Areljung, Sofie
2019
Educating the Educators III International Conference on Approaches to Scaling-up Professional Development in Maths and Science Education. The University of Education Freiburg, Freiburg, Germany. 7-8 October 2019
Popov, Oleg
2019
European Journal of Engineering Education, Taylor & Francis 2019, Vol. 44, (5) : 650-665
Berge, Maria; Silfver, Eva; Danielsson, Anna
2019
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT19), 17-18 oktober 2019, Linköping
Christensson, Camilla; Broman, Karolina
2019
ESERA 2019, 13th Biennial Conference of the European Science Education Research Association, 26-30 August, Bologna, Italy
Junkala, Hannele
2019
Kemi för alla: bidrag från konferensen i Stockholm 1-2 oktober 2018 i Stockholm arrangerad av Kemilärarnas resurscentrum, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019 : 25-41
Broman, Karolina; Christensson, Camilla
2019
Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning: kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå universitet 2019 : 15-16
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
2019
Engineering Studies, Routledge 2019, Vol. 11, (3) : 172-195
Danielsson, Anna T.; Gonsalves, Allison J.; Silfver, Eva; et al.
2019
Material practice and materiality: too long ignored in science education, Springer 2019 : 101-114
Areljung, Sofie
2019
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2019, Vol. 55
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert; Lithner, Johan; et al.
2019
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2019, Vol. Published online: 29 Aug 2019
Bernholt, Andrea; Lindfors, Maria; Winberg, Mikael
2019
Linking education and research: the results of an international Summer School, Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 2019 : 11-33
Berglund, Per; Dannetun, Per; Chan, Wai Lee; et al.
2019
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Linköping, 17-18 oktober, 2019
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Lindfors, Maria; et al.
2019
Book of Abstracts EARLI 2019
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael
2019
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
2019
7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Johnels, Dan