Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning på NMD

Forskningen vid institutionen sker huvudsakligen inom ramen för två institutions- och fakultetsövergripande nätverk.

  • Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
  • Umeå Science Education Research (UmSER)

Dessa samarbeten över ämnes- och institutionsgränser har varit framgångsrika i termer av att de genererat nya perspektiv på didaktisk forskning och flera stora externa forskningsanslag. Nätverken har även erhållit omfattande anslag från Umeå universitets styrelse för att ytterligare stärka forskningen inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Tidigare har vår forskning främst riktats mot grundskolans senare år och gymnasieskolan men allt fler projekt berör nu även de lägre skolåren. För närvarande finns ett 15-tal forskarstuderande vid institutionen. Vi har ett gott samarbete med kommuner runt om i landet och flera av våra disputerade forskare är också eftersökta föredragshållare, projektledare och lärare vid fortbildningar och utvecklingsarbete inom skolan.

Forskningsmiljöer

UmSER

UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.

Senaste publikationer

2019
Kemisk tidskrift, Vol. 1 : 24-27
Broman, Karolina
2019
Israel Journal of Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2019, Vol. 59 : 554-564
Bernholt, Sascha; Broman, Karolina; Siebert, Sara; et al.
2019
Data in Brief, Elsevier 2019, Vol. 25
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert
2019
Chemistry Teacher International, De Gruyter Open 2019, Vol. 1, (1)
Broman, Karolina; Johnels, Dan
2019
Material Practice and Materiality: Too Long Ignored in Science Education
Areljung, Sofie
2019
Journal of Mathematical Behavior
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert; Lithner, Johan; et al.
2019
International Journal of STEM education, Springer 2019, Vol. 6, (13) : 1-17
Gonsalves, Allison J.; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; et al.
2019
Journal of Research in Science Teaching, John Wiley & Sons 2019, Vol. 56, (2) : 184-210
Höft, Lars; Bernholt, Sascha; Blankenburg, Janet S.; et al.
2019
Linking education and research: the results of an international Summer School, Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 2019 : 11-33
Berglund, Per; Dannetun, Per; Chan, Wai Lee; et al.
2019
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborgs universitet 2019, Vol. 24, (1) : 51-74
Sidenvall, Johan
2019
Umeå Studies in the Educational Sciences, 33
Sidenvall, Johan
2019
CBE - Life Sciences Education, Vol. 18, (1) : 1-17
Knekta, Eva; Runyoun, Christopher; Eddy, Sarah
2019
Early Child Development and Care, Abingdon: Taylor & Francis 2019, Vol. 189, (3) : 376-391
Borg, Farhana; Winberg, Mikael; Vinterek, Monika
2019
Journal of School Nursing
Ragnarsson, Susanne; Myléus, Anna; Hurtig, Anna-Karin; et al.
2019
European Journal of Psychology of Education, Springer 2019, Vol. 34, (2) : 295-315
Winberg, Mikael T.; Hofverberg, Anders; Lindfors, Maria
2019
Research in Science & Technological Education
Berge, Maria; Danielsson, Anna; Lidar, Malena
2018
Contemporary Issues in Early Childhood
Areljung, Sofie
2018
Scandinavian Journal of Educational Research
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
2018
Science Education International, Vol. 29, (3) : 149-162
Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Ottander, Christina
2018
Technology, Knowledge and Learning
Olsson, Jan; Granberg, Carina
2018
European Journal of Engineering Education
Berge, Maria; Silfver, Eva; Danielsson, Anna
2018
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 14, (4) : 411-426
Due, Karin; Tellgren, Britt; Areljung, Sofie; et al.
2018
Cultural Studies of Science Education, New York: Springer 2018, Vol. 13, (1) : 235-252
Gade, Sharada; Blomqvist, Charlotta
2018
Cultural Studies of Science Education, Springer 2018, Vol. 13, (1) : 163-184
Danielsson, Anna T.; Berge, Maria; Lidar, Malena
2018
Philosophia mathematica, Cary: Oxford University Press 2018, Vol. 26, (2) : 184-210
Raman-Sundström, Manya; Öhman, Lars-Daniel
2018
International Journal of Science Education, Routledge 2018, Vol. 40, (17) : 2061-2077
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
2018
Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 42
2018
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Routledge 2018, Vol. 25, (6) : 576-597
Andersson, Catarina; Palm, Torulf
2018
The Montana Mathematics Enthusiast, Montana Council of Teachers of Mathematics 2018, Vol. 15, (1-2) : 278-302
Bagger, Anette; Björklund Boistrup, Lisa; Norén, Eva
2018
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2018, Vol. 51 : 41-55
Bergqvist, Ewa; Theens, Frithjof; Österholm, Magnus
2018
Scandinavian Journal of Educational Research, London: Taylor & Francis 2018, Vol. 63, (1) : 124-144
Lindfors, Maria; Winberg, Mikael; Bodin, Madelen
2018
International Journal of Science Education, Vol. 40, (10) : 1176-1197
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha; Parchmann, Ilka
2018
International Journal of Early Years Education
Areljung, Sofie
2017
British Journal of Educational Studies, Vol. 65, (4) : 481-497
Mendick, Heather; Berge, Maria; Danielsson, Anna
2017
Nordisk matematikkdidaktikk, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning 2017, Vol. 22, (3) : 25-50
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Boström, Erika; et al.
2017
Physics Teacher, Vol. 55, (1) : 25-28
Gregorcic, Bor; Bodin, Madelen
2017
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (2) : 104-122
Andersson, Catarina; Palm, Torulf
2017
Education Inquiry, Taylor & Francis 2017, Vol. 8, (2) : 151-172
Borg, Farhana; Winberg, Mikael; Vinterek, Monika
2017
Contextualizing teaching to improving learning: The case of Science and Geography, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2017 : 25-39
Parchmann, Ilka; Blonder, Ron; Broman, Karolina
2017
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebo Universitet 2017, Vol. 26, (2) : 95-111
Bagger, Anette
2017
Research in science education, Springer 2017, Vol. 47, (6) : 1173-1192
Areljung, Sofie; Ottander, Christina; Due, Karin
2017
International Journal of Lifelong Education, Routledge 2017, Vol. 36, (3) : 324-338
Manuel, Alzira; Van der Linden, Josje; Popov, Oleg
2017
Environmental Education Research, Vol. 23, (4) : 451-464
Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
2017
Instructional science, Dordrecht: Springer 2017, Vol. 45, (6) : 805-826
Kobayashi, Sofie; Berge, Maria; Wilson Grout, Brian William; et al.
2017
Conexão ciência, Vol. 12 : 125-130
Popov, Oleg; Jan, Höper