Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sverigesvattenmiljö.se

Sveriges vattenmiljö är en nationell webbplats som redogör för tillståndet i Sveriges hav, sjöar, vattendrag och grundvatten. Underlaget utgörs av resultat från nationell och regional miljöövervakning samt vetenskapliga rapporter och publiceringar. Webbplatsen Sveriges vattenmiljö lanserades våren 2019.

Sveriges vattenmiljö är framtagen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, drivs av Havsmiljöinstitutet och innefattar aktörer från en lång rad lärosäten, myndigheter och andra verksamheter.

Umeå marina forskningscentrum medverkar i redaktionsarbetet, samt bidrar till innehållet i sin roll som aktör inom den svenska miljöövervakningen.

Sveriges vattenmiljö

Kommunikatörer vid UMF