"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marin forskning

UMF är en dynamisk miljö för marin forskning med en komplett uppsättning forsknings- och analysplattformar.

Sök fartygstid!

2023 års plan för expeditioner med KBV 181 finns här. Öppet för forskare att delta eller boka egen rutt

Publikationer

Publikationer med anknytning till UMF:s verksamhet.

Pågående forskning på UMF

Forskning som utförs på UMF eller som nyttjar UMF:s forskningsinfrastruktur.
Forskningsprogrammet EcoChange

EcoChange är ett strategiskt forskningsprogram med fokus på hav och klimat.

Marin vetenskap vid Umu

Forskning om hav och klimat, Östersjöns ekosystem och interaktioner land och hav.

Forskningsinfrastruktur på UMF

Mesokosmer

Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.

Marina analyser

Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.

Fartyg och båtar

Fartyg och båtar tillgängliga för forskning, utbildning och miljöövervakning.

Dykning

Forskningsdykare med certifikat för att jobba ner till 30 meters djup.

Experimenthallar

Två utrustade tråghallar avsedda för akvatiska försök under kontrollerade förhållanden.

Friflytande mesokosmer

Flyttbara mesokosmer för experiment under hårda och isiga väderförhållanden.

Mätdata

Direkt tillgång till kvalitetssäkrad data från vattenprovtagningar via databasen dBotnia.

Laboratorier

Fullt utrustade laboratorieplatser för forskare, samt ett kurslaboratorium.

Senast uppdaterad: 2022-09-16