"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marin forskning

UMF är en dynamisk miljö för marin forskning med en komplett uppsättning forsknings- och analysplattformar.

Marin vetenskap vid UMU

Forskning med fokus på subarktiska, arktiska och extrema miljöer, särskilt kopplat till klimatförändringar.

Publikationer

Publikationer med anknytning till UMF:s verksamhet.

Forskningsinfrastruktur på UMF

Mesokosmer

Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.

Forskningsfartyg Bottniska viken

Forskningsfartyg för provtagning och analyser i Bottniska viken.

Is-resistenta mesokosmer

Mesokosmerna används för ekologiska och toxikologiska experiment under hårda och isiga väderförhållanden.

Experimenthallar med avancerad rening

Experimenthallar med avancerad rening avsedda för försök med levande organismer.

Bland våra finansiärer finns:

Senast uppdaterad: 2024-06-18