"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biblioteks- och informationsvetenskap

Umeå universitet erbjuder biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat-, magister- och forskarutbildningsnivå.

Utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap berör exempelvis läsfrämjande och kulturförmedling, samt hur barn och vuxna söker, bearbetar och värderar information.

Forskning inom ämnet syftar till att utveckla metoder för att förbättra och underlätta sådana aktiviteter för olika professionella grupper och allmänheten, exempelvis metoder för att värdera, välja, lagra, beskriva och organisera litteratur och andra informationsresurser.

Forskning i biblioteks- informationsvetenskap har i och med senare decenniers tekniska utveckling blivit allt viktigare. Även om utveckling av informations- och kommunikationsteknik alltid har förändrat människors liv och deras samhällen, såsom skriftspråk, boktryckarkonst, telegraf och så vidare, så har senare decenniers digitala utveckling accelererat produktion och spridning av information och högre krav ställs på människors förmåga orientera sig i och värdera innehållet i ett eskalerande informationsflöde.