Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram

  • Antal högskolepoäng 90 hp

Vill du arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist? Biblioteks- och informationsvetenskap handlar om informationens funktion och betydelse för kunskapsutveckling, kultur och näringsliv, och en viktig fråga är hur sökverktyg och informationsservice kan utformas och utvecklas så att den information som behövs förmedlas på bästa sätt. Programmet är en påbyggnadsutbildning och du måste därför ha läst 90 högskolepoäng tidigare.

Under utbildningen

Utbildningen börjar med en introduktion till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter studerar du hur informationsförmedlingen vuxit fram och fungerar inom kultur, utbildning, vetenskap och teknik. Terminen avslutas med fokus på informations- och bibliotekspolitiska frågor. Under termin två lär du dig principer och metoder för att organisera, söka och förmedla information. Terminen avslutas med informationsteknik för kunskapsorganisation och informationssökning. Under tredje och sista terminen fördjupar du dig i biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder och avslutar med att skriva ditt examensarbete.

Undervisning på svenska, kurslitteratur på engelska

Undervisningen ges på svenska, men delar av kurslitteraturen är på engelska. Kursernas upplägg och examinationsformer varierar. Tidigare scheman ger dig en mer komplett bild av respektive kurs.  

Läs mer på sidorna för våra nuvarande studenter

Kontakt med arbetslivet

Under hela utbildningen kommer du att ha kontakter med arbetslivet, till exempel genom studiebesök på bibliotek och många gästföreläsare från arbetslivet. Under andra terminen kommer du få möjlighet att ta del av praktiskt arbete med referensarbete vid ett bibliotek och du gör även en kortare praktik på ett bibliotek.

Du kan även arbeta som biblioteksvakt på Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket. Det sköts av biblioteken och är en avlönad timanställning som inleds med en kort utbildning. Det innebär att du får pröva dina nyförvärvade kunskaper i praktiken, något som har varit ett uppskattat inslag på utbildningen.

Tidigare kandidatuppsatser

Tag gärna en titt på vad tidigare studenter har skrivit om inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Tag kontakt med institutionen om det är någon uppsats du vill låna. Här hittar du en förteckning.

Programöversikt

Termin 1
Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30 hp
Mom 1: Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp
Mom 2: Information, kultur och utbildning, 7,5 hp
Mom 3: Information, vetenskap och näringsliv, 7,5 hp
Mom 4: Informationspolitik, 7,5 hp

Termin 2
Informationssystem, 30 hp
Mom 1: Kunskapsorganisation, 7,5 hp
Mom 2: Informationsåtervinning/informationssökning, 7,5 hp
Mom 3: Informationsförmedling i praktiken, 7,5 hp
Mom 4: Informationsteknik och design av informationssystem, 7,5 hp

Termin 3
Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign, 15 hp
Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap, 15 hp

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med kultur- och informationsförmedling som bibliotekarie på folkbibliotek, skolbibliotek eller forskningsbibliotek. Du kan arbeta som barnbibliotekarie eller skolbibliotekarie där du arbetar tillsammans med lärare och elever. Du kanske sitter med i skolans ledningsgrupp och har chefsansvar på biblioteket eller arbetar som chef på ett folkbibliotek.

Du kan även arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist på företag, myndigheter och inom högskolesektorn. Här kan arbetet vara inriktat på vägledning vid användandet av olika sökverktyg och utbildning i informationssökning.

Läsa vidare eller forska?

Efter examen på kandidatprogrammet kan du fortsätta vidare på vårt ettåriga magisterprogram, och efter det söka till en forskarutbildning. Magisterprogrammet startar på vårterminen vilket innebär att det börjar direkt efter avslutade studier på kandidatprogrammet.

Läs mer om Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

Examen

Kandidatexamen, huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Helen Andersson