"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Är du intresserad av att samla, strukturera och förmedla information? Eller gillar du litteratur och vill anordna läsfrämjande aktiviteter? I så fall ska du utbilda dig till bibliotekarie, ett yrke som numera även innebär att bli informationsspecialist.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Under första terminen kommer du att få en introduktion i informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang. Du börjar med att läsa om ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter studerar du bibliotekets roll i samhället, vetenskaplig informationsförmedling och informationspolitiska frågor.

Under den andra terminen kommer du att fördjupa dig och läsa om informationssystem. Du lär dig om principer och metoder för kunskapsorganisation, informationssökning, informationsförmedling och informationsdesign.

Två studiegångar – 3 år eller 3 terminer

Under termin 3 och 4 kan du välja om du vill läsa en valbar kurs med platsgaranti eller helt valfria kurser. De valbara kurserna finns inom ämnet Litteraturvetenskap och kreativt skrivande, Pedagogik och Informatik. Du kan också välja att söka till något av våra utbytesavtal och utomlands.

Under det sista året fördjupar du dig i biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder och skriver ett examensarbete under hösten.  På våren väljer du en valfri kurs. När du uppnått 180 hp ansöker du om din kandidatexamen.

Om du har läst tidigare och redan har valfria studier motsvarande 90 högskolepoäng, kan du efter första året söka direkt till termin 5. När examensarbetet är klart kan du ansöka om examen och blir då klar efter tre terminer.

Få arbetslivserfarenhet vid Universitetsbiblioteket under studietiden

Utbildningen har ett gott samarbete med Universitetsbiblioteket vid Umeå universitet. Därför kan du som student ansöka om att få arbeta extra som bibliotekarie under dina studier. Det är bara du som student som är behörig att söka dessa tjänster. Du söker till något av våra tre bibliotek, Biblioteket på konstnärligt campus, Medicinska biblioteket eller Universitetsbiblioteket.

Tidigare kandidatuppsatser

Ta gärna en titt på vad tidigare studenter har skrivit om inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ta kontakt med institutionen om det är någon uppsats du vill låna. Här hittar du en förteckning.

Programöversikt

Termin 1
Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30 hp

Termin 2
Informationssystem, 30 hp

Termin 3
Valbar kurs med platsgaranti, 30 hp (Litteraturvetenskap och kreativt skrivande, Informatik eller Pedagogik) eller så väljer du en helt valfri kurs.

Termin 4
Valbar kurs med platsgaranti, 30 hp (Litteraturvetenskap och kreativt skrivande, Informatik eller Pedagogik) eller så väljer du en helt valfri kurs.

Termin 5
Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign, 15 hp
Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap, 15 hp

Termin 6
Valfria kurser, 30 hp

Efter utbildningen

Vanliga jobb

Som bibliotekarie och informationsspecialist är arbetsmarknaden bred och arbetsmöjligheter finns inom både offentlig och privat sektor. Du kan arbeta som kultur- och informationsförmedlare på tex. folkbibliotek, skolbibliotek eller forskningsbibliotek. Du kan även arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist på företag, myndigheter och i högskolesektorn.

Demokratiskt uppdrag

Som bibliotekarie har du ett demokratiskt uppdrag som innebär att ge alla medborgare en känsla av delaktighet och förmedla hur man tar del av den kunskap som finns tillgänglig på biblioteket. Ditt arbete består av olika arbetsuppgifter och kan handla om att samla, strukturer och förmedla information till besökarna. Idag är det inte bara böcker man lånar ut utan även en mängd digitala tjänster.

Många bibliotekarier anordnar också olika aktiviteter för sina besökare. Det kan vara författarkvällar, läsecirklar och politikerbesök. Om du arbetar på ett skolbibliotek jobbar du i nära samarbete med lärare för att utveckla elevernas läsförmåga och digitala kompetens. Jobbar du däremot på ett universitetsbibliotek stödjer du studenter, lärare och forskare att hitta litteratur, vetenskapliga artiklar och granska tillförlitligheten i olika källor. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av bibliotek du jobbar på.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på bibliotekarier ökar. Arbetsförmedlingen spår att efterfrågan och tillgång på bibliotekarier är i balans, medan SAOC bedömer att det kommer att bli brist på bibliotekarier. DIK, som är det fackförbund som representerar bibliotekarier, har en mycket låg andel arbetslösa medlemmar. Endast 1-2% är utan arbete. Läs mer om både Arbetsförmedlingen och SACO:s prognoser längre ner på denna sida.  

Fortsatta studier

När du har en kandidatexamen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, är du behörig att söka vidare till studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet kan du läsa vidare på vårt ettåriga Magisterprogram. Du kan också välja att läsa någon av våra Fristående kurser. Läs mer här: https://www.umu.se/utbildning/amnen/biblioteks--och-informationsvetenskap/

Du är också behörig att läsa vidare till en Magister eller Masterexamen vid något annat lärosäte i Sverige.

Examen

Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information Science).

Anmälan och behörighet

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1284

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Helen Andersson