Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Cirkulationsfysiologisk diagnostik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap Medicin
Fysiologisk diagnostik I, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap Medicin
Immunologi, 9 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap Immunologi Medicin
Klinisk fysiologi I, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap Hälsa och sjukvård Medicin
Klinisk fysiologi I, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap Hälsa och sjukvård Medicin
Nuklearmedicin och bildgivande teknik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap Medicin
Sjukdomslära och genetik, 9 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biomedicin Biomedicinsk laboratorievetenskap Medicin
Sjukdomslära och genetik, 9 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biomedicin Biomedicinsk laboratorievetenskap Medicin