"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomedicinsk analytikerprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Studieform Ges även på distans
 • Starttid Hösttermin 2024

Du som är intresserad av medicin, teknik, laboratoriearbete, människor och vill bli expert på diagnostiska metoder - det här är programmet för dig. Som biomedicinsk analytiker arbetar du självständigt med analyser och undersökningar samt tolkar resultaten. Du kan välja mellan Laboratoriemedicin och Klinisk fysiologi. Efter utbildningen finns stora möjligheter att få jobb.

Medicin, teknik och patientkontakt.

Olivia berättar om sitt arbete som biomedicinsk analytiker.

Under utbildningen

Utbildningen leder till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. I programmet varvas teoretisk och laborativ undervisning med praktik inom klinisk verksamhet. Redan när du söker till programmet väljer du vilken inriktning du vill läsa.

Väljer du inriktning laboratoriemedicin analyserar du patientprover i ett laboratorium, som att göra blodgrupperingar. Mer om laboratoriemedicin

Väljer du inriktning klinisk fysiologi har du direktkontakt med patienter, som när du gör fysiska undersökningar med ultraljud. Mer om klinisk fysiologi

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Inom det här huvudområdet varvas teori och praktik. Tyngdpunkten ligger på metoder som används för att analysera biologiska prov och fysiologiska förlopp, och för kvalitetssäkring av laborativ verksamhet.

Varierande undervisningsformer

Undervisningen växlar mellan föreläsningar, laborationer, arbete i grupp och uppföljningsseminarier, case och klinisk tillämpning. Laborativa moment finns med genom hela utbildningen. Praktik och laborationer är obligatoriska moment.

Stor vikt läggs vid lärarledd undervisning och att du får tid för självstudier, egen reflektion och problemlösning. Undervisning sker både på universitetet och vid Norrlands universitetssjukhus, som ligger på gångavstånd från campus.

Välj studieort

Campus eller Decentraliserad utbildning

Utbildningens inriktning laboratoriemedicin ges både på campus och som decentraliserad utbildning, dessa har samma innehåll. Nedan framgår vad de olika alternativen innebär.

Campus

Biomedicinsk analytikerprogrammet med inriktningarna laboratoriemedicin och klinisk fysiologi ges som campusutbildning i Umeå. Detta innebär att undervisningen sker på universitetet i Umeå. Klinisk praktik genomförs framför allt i Umeå, men kan också ske i Lycksele och Skellefteå i Region Västerbotten eller på andra orter inom norra Regionen.

Decentraliserad utbildning för inriktning Laboratoriemedicin (Sunderbyn, Östersund)

Decentraliserad utbildning innebär att du får en unik möjlighet att, i mån av plats, läsa din utbildning i huvudsak på distans. Undervisning sker dagtid på vardagar och inkluderar bland annat föreläsningar, grupparbeten och obligatoriska seminarier. Du kan alltså i hög utsträckning bedriva dina studier på orten där du bor. Viss undervisning, bland annat laborationer, kräver fysisk närvaro i Umeå. Programmet strävar efter att minimera antalet resor till Umeå, sammandrag av flera moment inom en kurs kan därför förekomma.  I den decentraliserade utbildningen kan du så långt som möjligt genomföra dina praktikperioder på vald studieort vilket är Sunderbyn eller Östersund. Du genomför sammanlagt 6 veckor praktik under termin 4 och ytterligare 6 veckor under termin 5.

Ansökan till respektive studieort sker efter avslutad antagning till programmet. Urval till studieort sker enligt förtursregler i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort.

Vanliga frågor gällande decentralisering.

Praktik i klinisk verksamhet

Redan under första läsåret kommer du att besöka kliniska verksamheter. Under termin 4 och 5 praktiserar du längre perioder inom den inriktning du valt.

Campus i Umeå

Linnéa och Emil visar dig runt på campus - se deras film.

Vaccinera dig innan praktiken

Ett krav är att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Plugga i ett annat land

Du har möjlighet att läsa någon del av utbildningen utomlands.

Programmets lärplattform

programmets lärplattform kan du som vill veta mer, ta del av information och material som riktar sig till antagna studenter.

Programöversikt

Efter utbildningen

Yrkesexamen till biomedicinsk analytiker ligger till grund för legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. 

Som legitimerad biomedicinsk analytiker arbetar du framför allt vid kliniska laboratorier. Du kan också arbeta inom läkemedels- och livsmedelsindustri, bioteknikföretag och biomedicinsk forskning.

Du har behörighet till utbildning på avancerad nivå och därefter forskarutbildning. Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut eftersom det är stor brist på utbildade biomedicinsk analytiker.

Anmälan och behörighet

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Klinisk fysiologi

  Det första läsåret är gemensamt för studenterna oavsett vilken inriktning. Inriktningsspecifika kurser läser du främst under termin 4 och 5. Hela eller delar av VFU kan genomföras på annan ort. Du kan göra delar av utbildningen utomlands.

  Andra året består av kliniska kurser med omvårdnad samt fördjupning inom olika patientnära diagnostiska metoder som exempelvis EEG, EKG, EMG, lungfunktionsmätningar och ultraljud kärl. Tredje året ger metodkunskaper i bland annat ultraljudsundersökning av hjärta, samt kunskaper om hur sjukdomar i njurar, urinblåsa och perifera- och centrala nervsystemet diagnostiseras.

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  12 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1306

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Laboratoriemedicin

  Det första läsåret är gemensamt för studenterna oberoende inriktning. Inriktningsspecifika kurser läser du främst under termin 4 och 5. Hela eller delar av VFU kan genomföras på annan ort. Du kan göra delar av utbildningen utomlands.

  Andra och tredje året läser du kurser inom bland annat klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, transfusionsmedicin, patologi och immunologi. Utbildningen är delvis förlagd till kliniska laboratorier där du får fördjupade kunskaper om analys av provmaterial från patienter.

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1334

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  38 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1304

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Vill du veta mer om lärarna?

Lärare du kommer att möta

Som student på Biomedicinsk analytikerprogrammet kommer du att träffa oss som lärare. Klicka på våra namn så f...

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Kontaktperson för programmet är:
Sarita Nordström