Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biomedicinska analytikerprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2018

Är du intresserad av medicin, teknik, laboratoriearbete, människor och vill bli expert på diagnostiska metoder? Då är biomedicinsk analytikerprogrammet något för dig! Som biomedicinsk analytiker kommer du att självständigt kunna utföra analyser och undersökningar samt tolka och utvärdera resultat. Du kan välja mellan två inriktningar: Laboratoriemedicin och Klinisk fysiologi. Det råder stor brist på biomedicinsk analytiker och det finns goda möjligheter att få jobb i hela landet.

Film: Medicin, teknik och patientkontakt.
Medicin, teknik och patientkontakt.

Olivia berättar om sitt arbete som biomedicinsk analytiker.

Under utbildningen

Utbildningen leder till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. I programmet varvas teoretisk och laborativ undervisning med praktik inom klinisk verksamhet. Utbildningen består av två inriktningar och du väljer inriktning när du söker till programmet.

Väljer du inriktningen laboratoriemedicin kommer du att analysera patientprover i ett laboratorium, exempelvis blodgrupperingar. Väljer du inriktning klinisk fysiologi har du direktkontakt med patienter, exempelvis när du gör fysiska undersökningar med ultraljud. Vad en en biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi egentligen gör, kan du se här.

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Inom det här huvudområdet varvas teori och praktik. Tyngdpunkten ligger på metoder som används för att analysera biologiska prov och fysiologiska förlopp, och för kvalitetssäkring av laborativ verksamhet.

Varierande undervisningsformer

Undervisningen växlar mellan föreläsningar, laborationer, arbete i grupp och uppföljningsseminarier, case och klinisk tillämpning. Laborativa moment finns med genom hela utbildningen. Praktik och laborationer är obligatoriska moment. Stor vikt läggs vid lärarledd undervisning och att du får tid för självstudier, egen reflektion och problemlösning. Undervisning sker både på universitetet och vid Norrlands universitetssjukhus, som ligger på gångavstånd från campus.

Praktik

Redan under första läsåret kommer du att besöka kliniska verksamheter.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Plugga i ett annat land

Du har möjlighet att läsa någon del av utbildningen utomlands.

Programöversikt

År 1
Gemensamt
Introduktion till vetenskaplig metodik. Grundläggande laboratorievetenskap. Humanbiologi och laboratoriemetodik. Medicinsk biokemi med laboratoriemetodik. Fysiologisk metodik och laboratoriemetodik i primärvården. Mikrobiologi.

År 2
Gemensamt
Cell- och molekylärbiologi med laboratoriemetodik. Immunologi och hematologi med laboratoriemetodik. Sjukdomslära och genetik.

Inriktning laboratoriemedicin
Laboratoriemetodik inom hematologi och immunologi. Molekylärbiologisk metodik. Klinisk laboratoriemetodik - kemi/transfusionsmedicin. Tillämpad laboratoriemetodik.

Inriktning klinisk fysiologi
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering. Klinisk fysiologi. Cirkulationsfysiologisk diagnostilk. Fysiologisk diagnostilk.

År 3
Inriktning laboratoriemedicin
Klinisk laboratoriemetodik - mikrobiologi/histopatologi. Tillämpad laboratoriemetodik. Laboratoriemedicin.

Inriktning klinisk fysiologi
Nuklearmedicin och bildgivande teknik. Neurofysiologisk diagnostik. Fysiologisk diagnostik och behandling. Ultraljudsdiagnostik hjärta. Klinisk fysiologi.

Gemensamt
Ledarskap i arbetslivet. Vetenskaplig metodik. Examensarbete.

Efter utbildningen

Yrkesexamen till biomedicinsk analytiker ligger till grund för legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. 

Som legitimerad biomedicinsk analytiker arbetar du framför allt vid kliniska laboratorier. Du kan också arbeta inom läkemedels- och livsmedelsindustri, bioteknikföretag och biomedicinsk forskning.

Du har behörighet till utbildning på avancerad nivå och därefter forskarutbildning. Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut eftersom det är stor brist på utbildade biomedicinsk analytiker.

Examen

Utbildningen leder till en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker med behörighet att söka medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Examen ligger till grund för den legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Du kan läsa vidare till en magisterexamen eller masterexamen, som ger behörighet till forskarutbildning

Anmälan och behörighet

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Klinisk fysiologi

  Det första läsåret är gemensamt för studenterna oavsett vilken inriktning. Inriktningsspecifika kurser läser du främst under termin 4 och 5. Hela eller delar av VFU kan genomföras på annan ort. Du kan göra delar av utbildningen utomlands.

  Andra året består av kliniska kurser med omvårdnad samt fördjupning inom olika patientnära diagnostiska metoder som exempelvis EEG, EKG, EMG, lungfunktionsmätningar och ultraljud kärl. Tredje året ger metodkunskaper i bland annat ultraljudsundersökning av hjärta, samt kunskaper om hur sjukdomar i njurar, urinblåsa och perifera- och centrala nervsystemet diagnostiseras.

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Bi1, Ke1, Fy1a/1b1+1b2, Ma3b/3c eller BiA, KeA, FyA, MaC. (Områdesbehörighet A12/12). Undantag ges för Bi2, Ke2 eller BiB, KeB.

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Anmälningskod

  UMU-01306

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.
 • Laboratoriemedicin

  Det första läsåret är gemensamt för studenterna oberoende inriktning. Inriktningsspecifika kurser läser du främst under termin 4 och 5. Hela eller delar av VFU kan genomföras på annan ort. Du kan göra delar av utbildningen utomlands.

  Andra och tredje året läser du kurser inom bland annat klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, transfusionsmedicin, patologi och immunologi. Utbildningen är delvis förlagd till kliniska laboratorier där du får fördjupade kunskaper om analys av provmaterial från patienter.

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Bi1, Ke1, Fy1a/1b1+1b2, Ma3b/3c eller BiA, KeA, FyA, MaC. (Områdesbehörighet A12/12). Undantag ges för Bi2, Ke2 eller BiB, KeB.

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Anmälningskod

  UMU-01304

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Karin Emanuelsson

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Biomedicinsk Laboratorievetenskap