"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomedicinsk analytikerprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2023

Du som är intresserad av medicin, teknik, laboratoriearbete, människor och vill bli expert på diagnostiska metoder - det här är programmet för dig. Som biomedicinsk analytiker arbetar du självständigt med analyser och undersökningar samt tolkar resultaten. Du kan välja mellan Laboratoriemedicin och Klinisk fysiologi. Efter utbildningen finns stora möjligheter att få jobb.

Medicin, teknik och patientkontakt.

Olivia berättar om sitt arbete som biomedicinsk analytiker.

Under utbildningen

Utbildningen leder till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. I programmet varvas teoretisk och laborativ undervisning med praktik inom klinisk verksamhet. Redan när du söker till programmet väljer du vilken inriktning du vill läsa.

Väljer du inriktning laboratoriemedicin analyserar du patientprover i ett laboratorium, som att göra blodgrupperingar. Mer om laboratoriemedicin

Väljer du inriktning klinisk fysiologi har du direktkontakt med patienter, som när du gör fysiska undersökningar med ultraljud. Mer om klinisk fysiologi

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Inom det här huvudområdet varvas teori och praktik. Tyngdpunkten ligger på metoder som används för att analysera biologiska prov och fysiologiska förlopp, och för kvalitetssäkring av laborativ verksamhet.

Varierande undervisningsformer

Undervisningen växlar mellan föreläsningar, laborationer, arbete i grupp och uppföljningsseminarier, case och klinisk tillämpning. Laborativa moment finns med genom hela utbildningen. Praktik och laborationer är obligatoriska moment.

Stor vikt läggs vid lärarledd undervisning och att du får tid för självstudier, egen reflektion och problemlösning. Undervisning sker både på universitetet och vid Norrlands universitetssjukhus, som ligger på gångavstånd från campus.

Praktik

Redan under första läsåret kommer du att besöka kliniska verksamheter. Under termin 4 och 5 praktiserar du längre perioder inom den inriktning du valt.

Campus i Umeå

Linnéa och Emil visar dig runt på campus - se deras film.

Vaccinera dig innan praktiken

Ett krav är att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Plugga i ett annat land

Du har möjlighet att läsa någon del av utbildningen utomlands.

Programmets lärplattform

programmets lärplattform kan du som vill veta mer, ta del av information och material som riktar sig till antagna studenter.

Programöversikt

År 1
Gemensamma kurser
Grundläggande laboratorievetenskap, Humanbiologi och laboratoriemetodik, Medicinsk biokemi med laboratoriemetodik, Cell- och molekylärbiologi med laboratoriemetodik, Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården, Mikrobiologi

År 2
Gemensamma kurser
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation, Immunologi och hematologi, Sjukdomslära och genetik

Kurser för laboratoriemedicin
Immunologisk och hematologisk metodik
Molekylärbiologisk metodik
Klinisk laboratoriemetodik, moment I
Tillämpad laboratoriemetodik I

Kurser för klinisk fysiologi
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering
Klinisk fysiologi I
Fysiologisk diagnostik I

År 3
Kurser för laboratoriemedicin
Klinisk laboratoriemetodik, moment II
Tillämpad laboratoriemetodik II
Laboratoriemedicin I
Laboratoriemedicin II

Kurser för klinisk fysiologi
Nuklearmedicin och bildgivande teknik
Fysiologisk diagnostik II
Klinisk fysiologi II

Gemensamma kurser
Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, Examensarbete

Efter utbildningen

Yrkesexamen till biomedicinsk analytiker ligger till grund för legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. 

Som legitimerad biomedicinsk analytiker arbetar du framför allt vid kliniska laboratorier. Du kan också arbeta inom läkemedels- och livsmedelsindustri, bioteknikföretag och biomedicinsk forskning.

Du har behörighet till utbildning på avancerad nivå och därefter forskarutbildning. Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut eftersom det är stor brist på utbildade biomedicinsk analytiker.

Anmälan och behörighet

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Klinisk fysiologi

  Det första läsåret är gemensamt för studenterna oavsett vilken inriktning. Inriktningsspecifika kurser läser du främst under termin 4 och 5. Hela eller delar av VFU kan genomföras på annan ort. Du kan göra delar av utbildningen utomlands.

  Andra året består av kliniska kurser med omvårdnad samt fördjupning inom olika patientnära diagnostiska metoder som exempelvis EEG, EKG, EMG, lungfunktionsmätningar och ultraljud kärl. Tredje året ger metodkunskaper i bland annat ultraljudsundersökning av hjärta, samt kunskaper om hur sjukdomar i njurar, urinblåsa och perifera- och centrala nervsystemet diagnostiseras.

  Startar

  Hösttermin 2023

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  12 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1306

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.
 • Laboratoriemedicin

  Det första läsåret är gemensamt för studenterna oberoende inriktning. Inriktningsspecifika kurser läser du främst under termin 4 och 5. Hela eller delar av VFU kan genomföras på annan ort. Du kan göra delar av utbildningen utomlands.

  Andra och tredje året läser du kurser inom bland annat klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, transfusionsmedicin, patologi och immunologi. Utbildningen är delvis förlagd till kliniska laboratorier där du får fördjupade kunskaper om analys av provmaterial från patienter.

  Startar

  Hösttermin 2023

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  38 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1304

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Kontaktperson för programmet är:
Karin Emanuelsson