"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation

  • Antal högskolepoäng 7 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Grunderna för kvalitetssäkring inom klinisk verksamhet, kvalitetssystem som Good laboratory practice (GLP), Good manufacturing practice (GMP), Good clinical practice (GCP), ISO-standard, ackreditering och klinisk dokumentation. Kursen behandlar även hur och varför interna och externa kontroller används inom laboratorieverksamheten. Begrepp och modeller kring risk och riskhantering vid laborativt arbete. Statistiska metoder för kvalitetssäkring. Grunderna för förbättringsarbete och hållbar utveckling. Regelverk kring upprättande av biobanker och relaterade lagar och förordningar, GDPR och etiska aspekter. Grundläggande kunskap att kritisk granska publicerade vetenskapliga data. 

Anmälan och behörighet

Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation, 7 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

25 september 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 8 hp från kursen Grundläggande laboratorievetenskap, 6 hp från kursen Humanbiologi och laboratoriemetodik samt 3.5 hp från kursen Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården, eller motsvarande.

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 313 kr. Total studieavgift: 17 313 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-39004

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Sarita Nordström