"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nordiska språk

Funderar du ibland över frågor som vad skillnaden är mellan de, dem och dom eller om det heter avokados, avokadisar eller avokador? Dessa frågor och många andra får du lära dig mer om genom att studera Svenska/Nordiska språk. Vi är många som kan tala och skriva svenska, men att studera ämnet på universitet innebär att lära känna språket på nya sätt och bli medveten om språket med utgångspunkt i forskning och vetenskap. Svenska språket är också på många sätt nyckeln till det svenska kulturarvet.

Vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet kan du läsa Svenska/Nordiska språk på både grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå. På grundnivån får du bekanta dig med språkets roll i samhället, förstå språkets strukturella uppbyggnad och fördjupa dina förmågor att kommunicera såväl muntligt som skriftligt i olika sammanhang. Du får också studera svenskan ur ett historiskt perspektiv, lära dig analysera såväl muntliga som skriftliga texter ur ett språkbruksperspektiv och bekanta dig med de övriga nordiska språken, som norska, danska, isländska och färöiska. Vidare aktualiseras språket som maktfaktor i relationer mellan människor, både ur sociala perspektiv och genusperspektiv. Den språkliga mångfalden inom svenskan och inom Sverige som språkligt landskap studeras också, exempelvis genom urskiljning av regionala och sociala skillnader i språkbruket. Genomgående ligger fokus på svenskan och Sverige men utblickar mot de besläktade språken och omvärlden görs också; hur förhåller sig svenskan till de övriga nordiska språken och vilken roll har svenskan i ett nordiskt, europeiskt och globalt sammanhang? I utbildningen får du också möjlighet att i ett uppsatsarbete fördjupa dig i något av svenskans eller nordiskans språkliga ämnesområden.

Lärarna inom ämnet forskar om svenska språket och nordiska språk ur flera olika perspektiv. Till exempel bedrivs forskning om textanvändning i olika kontexter och skriftligt språkbruk i såväl samtida som historiska texter, bland annat med fokus på texters funktion. Det forskas också om ortnamn och benämning av platser samt maktrelationer i samtal med specifikt intresse för humorsamtal. Därtill bedrivs forskning inom området kognitiv lingvistik och hur metaforer kan vara ett sätt att förstå länken mellan språkande och tänkande.

Vill du läsa Svenska/Nordiska språk?

Hos oss studerar du Svenska/Nordiska språk som en hybridform mellan studier på vårt campus i Umeå och på distans. Våra kurser kan utgöra en kunskapsgrund för dig som vill arbeta inom yrken som kräver specialiserade kunskaper inom språk och kommunikation, till exempel inom myndigheter, och kurserna kan vara huvudämne i en kandidat- eller magisterexamen. De kan även leda vidare till forskarutbildning i Svenska/Nordiska språk.

Ortnamn i Sverige, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Svenska Nordiska språk
Runor och vikingarnas språk, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Humaniora Nordiska språk Svenska
Svenska språket A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nordiska språk Retorik Svenska
Svenska språket A: Retorik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Retorik Språk Språkvetenskap Svenska
Svenska/Nordiska språk B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Språkvetenskap Svenska Nordiska språk
Svenska/Nordiska språk B: Samtalsanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Nordiska språk Språkvetenskap Svenska
Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Språkvetenskap Svenska
Svenska/Nordiska språk C: Språkvård förr och idag, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Svenska
Svenska/Nordiska språk C: Teori och metod, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Språkvetenskap Svenska Nordiska språk
Svenska/Nordiska språk, Funktionell textanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Språkvetenskap Svenska Nordiska språk
Svenska/Nordiska språk: Makt i samtal, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Svenska Språkvetenskap