Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Nordiska språk

Immateriella kulturarv på nordliga områden, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Scandinavian Studies Svenska
Skandinavistik, Funktionell textanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Svenska Nordiska språk Språkvetenskap
Skandinavistik, Språkliga förändringar i tid och rum, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Språkvetenskap Svenska
Svenska språket A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nordiska språk Retorik Svenska
Svenska språket A: Praktisk retorik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Retorik Nordiska språk Svenska
Svenska språket A: Retorik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Språk Språkvetenskap Retorik
Svenska/Nordiska språk B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Språkvetenskap Svenska Nordiska språk
Svenska/Nordiska språk B: Samtalsanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Nordiska språk Språkvetenskap Svenska
Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Språkvetenskap Svenska Nordiska språk
Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Svenska
Svenska/Nordiska språk C: Språklig variation, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Svenska
Svenska/Nordiska språk C: Språkvård förr och idag, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Nordiska språk Svenska
Svenska/Nordiska språk C: Teori och metod, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Språkvetenskap Svenska Nordiska språk
Svenska/Nordiska språk, Funktionell textanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Språkvetenskap Svenska Nordiska språk