"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ortnamn i Sverige

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Sommartermin 2023
Välkommen till ämnet Svenska/Nordiska språk

Vi är många som kan tala och skriva svenska, men att studera ämnet på universitet innebär att lära känna språket på nya sätt – universitetslektor Susanne Haugen berättar mer.

Om kursen

Det finns olika typer av ortnamn. Några är ytterst svårtolkade som Sya, Tierp och Gnarp, andra till synes lättolkade som Storsjön och Söderhamn. Dessutom finns namn där man kan se vilka beståndsdelarna är, som i Stockholm och Ropsten, men vad betyder egentligen Stock + holm resp. Rop + sten i namnen? Sedan finns grupper av namn, vanliga inom vissa områden, som namn på lösa, måla och mark, vad betyder de och när kom de till? I norra Sverige dessutom finska och samiska namn, som Pajala och Jokkmokk.  

I kursen lär vi oss vilka olika typer av namn det finns, alltså bebyggelsenamn, naturnamn, ägonamn och artefaktnamn. Vi ska också lära oss hur man går tillväga när man tolkar ortnamn. Former på äldre handlingar och kartor kan ge ledtrådar, och ibland kan uttalet visa att namnets bakgrund är en helt annan än man först tror. Det är också viktigt att sakligt motivera den förmodade namntolkningen: hur såg det ut i naturen när namnet bildades, och överensstämmer detta med den tolkning man gjort? Vi ska också diskutera åldern för olika namn och vad äldre namn kan berätta om den tid då de skapades. Ortnamn kan nämligen vara goda historiska källor. 

Under kursen kommer varje student att presentera en mindre, lokal ortnamnsundersökning, där ett antal namns språkliga och sakliga grund diskuteras.

Anmälan och behörighet

Ortnamn i Sverige, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

5 juni 2023

Slutar

27 augusti 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad. Schemalagda ej obligatoriska träffar som genomförs via internet kan ingå; i övrigt är studietiden flexibel. Tillgång till dator krävs för fullgörande kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-91823

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)