"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Religionsvetenskap och teologi

Som student inom religionsvetenskap och teologi får du utforska spännande och intressanta religionsvetenskapliga och teologiska frågor utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv.

Religionsvetenskap

Inom religionsvetenskapen studerar du företeelser som på olika sätt relaterar till människors föreställningar om övernaturliga eller transcendenta verkligheter. Kunskap om religion är viktigt för att kunna förstå vår omvärld. Religionernas sociala och politiska inflytande har ökat under de senaste decennierna. Det har medfört att religion exempelvis har blivit en faktor i nationell och internationell politik, konflikter, freds- och försoningsarbete, demokratiseringsprocesser och strävanden efter social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Teologi

Inom teologin studerar du frågor som på olika sätt relaterar till Gud och "de eviga tingen" – frågor som alltid har varit centrala för människor, inte minst i västvärlden. Teologi har varit en del av vetenskapssamhället sedan universitetsväsendets födelse. I dagens värld har den akademiska bearbetningen och kritiska granskningen av religiösa traditioners samlade föreställningar, former av utövning och organisationer en viktig roll att spela, bland annat för dialogen mellan olika religioner, och för tolkningen av religiösa läror och texter i deras historiska och samhälleliga sammanhang.

Vill du läsa religionsvetenskap
och teologi?

Vill du läsa religionsvetenskap och teologi kan du läsa fristående kurser och ta en kandidatexamen genom att läsa 180 hp där minst 90 hp består av kurser i religionsvetenskap eller teologi. Om du vill inrikta dig mot teologi kan du läsa Teologprogrammet där minst 150 hp består av kurser i teologi och ta ut en teologie kandidatexamen 180hp. Efteråt kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och ta en teologie- eller filosofie magister- eller masterexamen.

Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi Grekiska
Genus, sexualitet och bibeln: icke-språklig magisterkurs i exegetik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Genus, sexualitet och bibeln: språklig magisterkurs i exegetik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Judendom i förändring: mötet med moderniteten, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Religionshistoria Religionsvetenskap och teologi Judaistik
Kandidatuppsats i religionsvetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionshistoria Religionsvetenskap och teologi
Kandidatuppsats i teologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kandidatuppsats i teologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kyrkosyn och liturgik: kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kyrkosyn och liturgik: magisterkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Magisteruppsats i religionsvetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Magisteruppsats i teologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Magisteruppsats i teologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Martin Luthers och reformationens teologier: magisterkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Masteruppsats i religionsvetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Metoder och teorier inom teologi: kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Mystik och paranormala upplevelser: magisterkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi