Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Religionsvetenskap och teologi

Som student inom religionsvetenskap och teologi får du utforska spännande och intressanta religionsvetenskapliga och teologiska frågor utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv.

Religionsvetenskap

Inom religionsvetenskapen studerar du företeelser som på olika sätt relaterar till människors föreställningar om övernaturliga eller transcendenta verkligheter. Kunskap om religion är viktigt för att kunna förstå vår omvärld. Religionernas sociala och politiska inflytande har ökat under de senaste decennierna. Det har medfört att religion exempelvis har blivit en faktor i nationell och internationell politik, konflikter, freds- och försoningsarbete, demokratiseringsprocesser och strävanden efter social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Teologi

Inom teologin studerar du frågor som på olika sätt relaterar till Gud och "de eviga tingen" – frågor som alltid har varit centrala för människor, inte minst i västvärlden. Teologi har varit en del av vetenskapssamhället sedan universitetsväsendets födelse. I dagens värld har den akademiska bearbetningen och kritiska granskningen av religiösa traditioners samlade föreställningar, former av utövning och organisationer en viktig roll att spela, bland annat för dialogen mellan olika religioner, och för tolkningen av religiösa läror och texter i deras historiska och samhälleliga sammanhang.

Vill du läsa religionsvetenskap
och teologi?

Vill du läsa religionsvetenskap och teologi kan du läsa fristående kurser och ta en kandidatexamen genom att läsa 180 hp där minst 90 hp består av kurser i religionsvetenskap eller teologi. Om du vill inrikta dig mot teologi kan du läsa Teologprogrammet där minst 150 hp består av kurser i teologi och ta ut en teologie kandidatexamen 180hp. Efteråt kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och ta en teologie- eller filosofie magister- eller masterexamen.

Religionspedagogik: kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Religionspsykologi: Kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Religionspsykologi: magisterkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Religionsvetenskap 1, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Religionsvetenskap 2, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Religionshistoria Religionsvetenskap och teologi
Religionsvetenskap 3, med kandidatuppsats, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Religionsvetenskap: grundkurs, 60 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Religionsvetenskap: grundkurs A1, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Etik Religionsvetenskap och teologi Religionshistoria
Religionsvetenskap: grundkurs A2, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Etik Religionsvetenskap och teologi Religionshistoria
Religionsvetenskap: magisterkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionshistoria Religionsvetenskap och teologi
Religionsvetenskap: magisterkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Själavård:kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Svenska kyrkans tro och liv: kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Svenska kyrkans tro och liv: kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Religionshistoria Religionsvetenskap och teologi
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: kandidatkurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Religionsvetenskap och teologi