"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogik

I ämnet pedagogik får du läsa om lärandeprocesser i olika sammanhang, till exempel i arbetslivet, i föreningen, i skolan eller i hemmet. Inom pedagogik har vi en bred definition av vad lärande är: det kan handla om fostran både av barn och vuxna, om formellt och informellt lärande, och om hur vi planerar för framgångsrika undervisnings- och, utbildningssituationer. Pedagogik är med andra ord ett ämne som du kan ha nytta av i många olika situationer.

Vill du jobba med ledarskaps- och organisationsfrågor? Eller vill du satsa på ett yrke där du kommer jobba med strategisk styrning inom idrottens område? Tycker du att genus- och jämställdhetsfrågor är viktiga eller är du intresserad av normkritiska frågor? Är du nyfiken på hur den nya informations- och kommunikationstekniken (IKT) kan användas för att stimulera lärande eller behöver du konkreta verktyg för hela kedjan från utbildningsplanering till utvärdering av lärandeprocesser? Dessa områden och många fler ingår i både kurser och program som ges av institutionen.

Forskning i pedagogik

Pedagogiska institutionen i Umeå är en stor institution med många forskningsområden. Vi forskar om ledarskap, organisation och arbetsliv, idrott, lärande och IKT, genus och pedagogiska processer i samhället, lärande, utvärdering och bedömning och specialpedagogik.

Vill du läsa pedagogik?

Om du vill läsa pedagogik så ingår ämnet i många populära utbildningsprogram som t.ex. Personalvetarprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet och Beteendevetenskapliga programmet med inriktning IT-miljöer. Pedagogik kan också vara huvudämne i en kandidatexamen. Då läser du fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i pedagogik. Vill du fortsätta läsa på avancerad nivå kan du antingen läsa magisterprogrammet i pedagogik, fristående kurser eller läsa masterprogrammet i Ledarskap och organisation.

Att undervisa i Musikteori, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Pedagogik
Barn, unga och sociala medier, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Barn och ungdom Informationsteknik Pedagogik Utbildningsvetenskap
Bedömning och betyg i teori och praktik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Pedagogik Utbildningsvetenskap
Bild 1, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Pedagogik
Bild 2a, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Pedagogik
Bild 2b, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%; 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Pedagogik
Drama i pedagogisk verksamhet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Pedagogik
Estetiska ämnen C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Pedagogik
Estetiska ämnen C - inriktning kulturskolepedagogik, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Pedagogik
Genuspedagogik i lärmiljöer, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Utbildningsvetenskap Barn och ungdom Pedagogik Genusvetenskap
Grafisk design & Media A för lärare, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Pedagogik
HR-arbete i teori och praktik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsvetenskap Pedagogik Samhälls- och beteendevetenskap
HR-arbete i teori och praktik II, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Ledarskap och organisation Pedagogik Personalarbete
Idrott och hälsa 2, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Idrott Pedagogik Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik
Idrott och hälsa 3, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Idrott Pedagogik Utbildningsvetenskap
Idrotts- och hälsopsykologi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Pedagogik Idrott Psykologi