Hoppa direkt till innehållet

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år. Eftersom antagningen sker i tre steg – första urvalet, andra urvalet och lokal reservantagning – ser statistiken olika ut beroende på vid vilket steg du kollar.

Statistik efter första och andra urvalet

Hos Universitets- och högskolerådet (UHR) hittar du antagningsstatistik för första och andra urvalet. Hos UHR kan du även se hur många som sökte utbildningen och hur många som antogs. UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, mastersutbildningar och internationella kurser.

Vill du hellre se antagningsstatistik för en viss utbildning över flera terminer, hittar du det på Jämför utbildning på studera.nu.

Statistisk efter reservantagning

Om det finns platser kvar efter andra urvalen, gör universitetet en lokal reservantagning. I det steget antas eventuella reserver. I tabellen här ser du statistiken för våra program efter att eventuella reserver har antagits i den lokala reservantagningen. Det värde du ser är alltså antagningspoängen för den sist antagna till programmet, för den aktuella terminen. För övriga program, som inte finns med i tabellen, har alla behöriga sökande antagits.

 

 • Grundutbildningsprogram höstterminen 2016

  Benämning

  BI

  BII

  BIEX

  BF

  HP

  Antal platser

  Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

  13,20

  13,66

  *

  *

  *

  15

  Programmet för journalistik

  11,40

  *

  11,25

   

  *

  30

  Beteendevetenskapliga programmet med inriktning  mot IT-miljöer

  15,80

  14,57

  15,14

  3,0

  0,80

  30

  Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

  14,60

  15,60

  14,91

   

  1,05

  20

  Personalvetarprogrammet

  1650

  1582

  1558

  4,0

  0,95

  55

  Psykologprogrammet

  21,80

  21,45

  20,90

  4,0

  1,55

  28

  Psykologprogrammet med inriktning mot idrott

  20,80

  21,20

  20,42

  X

  1,55

  9

  Sociologiprogrammet

  13,10

  15,44

  12,81

  3,5

  0,40

  30

  Socionomprogrammet

  16,73

  16,90

  16,72

  4,0

  0,80

  70

  Socionomprogrammet

  15,95

  15,32

  15,67

  4,0

  0,70

  30

  Civilekonomprogrammet

  17,95

  18,04

  17,13

  4,0

  1,15

  100

  Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management

  17,81

  18,35

  17,33

   

  1,00

  40

  Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik

  17,96

  17,86

  16,92

  X

  1,00

  30

  Juristprogrammet

  19,90

  20,10

  19,90

  4,0

  1,30

  100

  Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

  18,40

  18,48

  17,07

  X

  1,10

  40

  Politices kandidatprogrammet

  18,10

  16,10

  16,15

  *

  0,65

  40

  Digital medieproduktion

  16,60

  19,40

  16,05

  X

  0,90

  30

  Samhällsvetarprogrammet

  16,70

  14,40

  13,92

  X

  0,90

  30

  Vårdadministrativa programmet

  17,50

  18,75

  20,73

  4,0

  1,00

  40

  Socionomprogrammet

  16,80

  18,23

  16,76

  3,0

  0,75

  30

  Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin

  13,21

  14,50

  13,08

   

  1,10

  38

  Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi

  18,20

  14,35

  *

   

  0,90

  12

  Läkarprogrammet

  22,10

  22,10

  21,41

  4,0

  1,65

  115

  Röntgensjuksköterskeprogrammet

  15,70

  16,19

  14,30

  *

  0,75

  20

  Sjuksköterskeprogrammet

  16,70

  15,06

  15,63

  4,0

  0,75

  90

  Sjuksköterskeprogrammet

  15,50

  16,40

  16,15

  X

  0,75

  33

  Sjuksköterskeprogrammet

  15,78

  16,82

  17,77

  3,0

  0,65

  34

  Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi

  13,60

  15,75

  17,86

  *

  *

  40

  Logopedprogrammet

  15,42

  12,97

  15,57

   

  0,80

  30

  Fysioterapeutprogrammet

  19,86

  18,87

  18,86

  X

  1,25

  40

  Tandhygienistprogrammet

  15,74

  15,58

  15,65

  3,0

  0,55

  30

  Tandteknikerprogrammet

  13,11

  13,85

  *

  *

  0,55

  16

  Kandidatprogrammet i datavetenskap

  13,25

  13,80

  *

   

  0,95

  35

  Civilingenjörsprogrammet i bioteknik

  18,00

  16,72

  16,19

   

  *

  35

  Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design

  15,01

  15,15

  16,20

   

  0,90

  40

  Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap

  16,80

  15,19

  14,47

   

  1,10

  55

  Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

  18,22

  15,41

  15,53

   

  1,25

  45

  Civilingenjörsprogrammet öppen ingång

  17,50

  17,00

  16,25

   

  1,35

  30

  Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

  19,80

  19,19

  18,95

   

  1,40

  50

  Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

  15,90

  17,06

  14,32

   

  1,10

  35

  Apotekarprogrammet

  19,08

  19,97

  17,66

  4,0

  1,10

  20

  Arkitektprogrammet

  19,95

  20,37

  19,90

  4,0

  1,40

  70

  Receptarieprogrammet

  16,70

  16,44

  14,57

   

  0,85

  30

  Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia

  15,25

  15,55

  14,38

  *

  *

  20

  Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning

  15,09

  15,47

  14,73

  4,0

  0,50

  30

  Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning

  17,40

  17,83

  17,28

  4,0

  0,75

  30

  Fäll ihop
 • Grundutbildningsprogram vårterminen 2016

  Program BI BII BIEX BF HP Antal platser
  Arbetsterapeutprogrammet 13,50 13,80 13,31 3,0 0,50 30
  Dietistprogrammet ? ? ? ? ? 22
  Fysioterapeutprogrammet ? ? ? ? ? 40
  Förskollärarprogrammet 14,10 15,95 12,64 3,0 0,10 40
  Läkarprogrammet* 21,18** 21,80** 21,09** 4,0** 1,65 100
  Sjuksköterskeprogrammet, Umeå 16,73 16,30 15,73 4,0 0,80 86
  Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik 14,45 15,06 14,50 3,0 0,55 32
  Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå 15,00 15,90 14,53 3,0 0,60 32
  Socionomprogrammet 16,60 16,15 16,09 4,0 0,75 90
  Tandläkarprogrammet 19,80 20,78 19,69 4,0 1,45 72

  Fäll ihop
 • Grundutbildningsprogram höstterminen 2015

  Program BI BII BIEX BF HP Antal platser
  Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap ? ? ? ? ?  
  Programmet för medie-och kommunikationsvetenskap ? ? ? ? ?  
  Programmet för journalistik ? ? ? ? ?  
  Teologprogrammet- kandidatutbildning ? ? ? ? ?  
  Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT- miljöer 16,53 16,15 17,61 - 0,95 30
  Kandidatprogram för kognitionsvetenskap 17,46 17,81 16,39 - 0,70 20
  Personalvetarprogrammet 18,00 16,50 - 4,0 0,90 55
  Psykologprogrammet 21,30 21,53 20,73 4,0 1,55 28
  Psykologprogrammet med inriktning mot idrott 21,18 21,60 20,36 - 1,50 9
  Sociologiprogrammet 15,20 15,52 15,01 3,0 0,65 30
  Socionomprogrammet, Umeå 18,20 16,80 17,84 4,0 0,85 70
  Socionomprogrammet, Skellefteå/ Umeå 16,80 15,66 15,82 4,0 0,80 30
  Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation 16,40 16,15 14,81 4,0 1,05 30
  Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning 9,40 10,50 12,84 - 0,25 20
  Civilekonomprogrammet 18,45 18,13 17,75 - 1,15 100
  Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 18,60 18,85 18,11 - 1,15 40
  Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service management 18,30 17,90 17,39 - 1,05 40
  Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 17,45 18,00 17,10 - 1,10 30
  Juristprogrammet 20,30 20,63 20,05 4,0 1,30 100
  Politices kandidatprogrammet 18,75 16,60 16,84 - 1,15 40
  Samhällsplanerarprogrammet 15,50 17,12 15,94 - 0,65 20
  Digital medieproduktion 16,00 16,15 15,05 4,0 0,85 30
  Samhällsvetarprogrammet 16,50 13,98 16,69 3,0 0,85 30
  Statistikerprogrammet ? ? ? ? ?  
  Idrottsvetenskapliga programmet ? ? ? ? ?  
  Vårdadministrativa programmet 17,27 18,20 20,21 4,0 0,9 40
  Socionomprogrammet, Luleå/ Umeå 17,20 16,56 17,60 3,0 0,75 30
  Arbetsterapeutprogrammet 15,10 14,88 16,15 3,0 0,55 30
  Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin 16,47 15,55 14,09 3,0 1,05 38
  Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi 16,10 15,07 17,64 - 0,90 12
  Läkarprogrammet * 21,70** 21,85** 21,49** 4,0** 1,70 100
  Röntgensjuksköterskeprogrammet ? ? ? ? ?  
  Sjuksköterskeprogrammet, Umeå 18,30 15,98 17,15 - 0,85 88
  Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå 15,00 15,53 14,38 - 0,60 35
  Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik 15,15 14,44 15,10 - 0,60 35
  Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi * 17,00 17,36 17,75 - 0,65 30
  Logopedprogrammet 19,00 17,10 18,34 - 0,65 30
  Fysioterapeutprogrammet 18,75 18,63 18,27 4,0 1,20 42
  Tandhygienistprogrammet 15,84 16,17 16,47 3,0 0,55 30
  Tandteknikerprogrammet 13,70 15,01 13,85 - ** 16
  Kandidatprogrammet i datavetenskap ? ? ? ? ?  
  Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare 16,40 17,50 16,35 3,0 1,05 35
  Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik 15,10 19,40 12,43 - 0,85  
  Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik 14,55 15,46 15,28 - 1,05 40
  Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design 15,72 11,65 13,94 - 1,00 40
  Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap ? ? ? ? ?  
  Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik 16,43 15,65 17,65 - 1,25 45
  Civilingenjörsprogrammet öppen ingång 17,90 17,25 16,67 4,0 1,25 30
  Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör 17,10 16,08 16,54 4,0 1,10 50
  Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi ? ? ? ? ?  
  Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik 15,90 17,01 14,15 - 0,95 35
  Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik ** ** ** - ** 35
  Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik ** ** ** - ** 3
  Högskoleingenjörsprogrammet i  Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik ** ** ** - ** 20
  Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik ** ** - - ** 20
  Apotekarprogrammet 18,20 18,70 16,41 - 1,10 20
  Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör 15,80 14,96 15,94 3,0 1,00  
  Arkitektprogrammet * 20,60 20,63 19,75 - 1,50  
  Receptarieprogrammet 15,75 16,08 12,34 - 0,80 30
  Förskollärarprogrammet 13,15 13,10 11,46 2,0 0,05 80
  Ämneslärarprogrammet- gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska 13,17 15,13 13,55 4,0 0,25 30
  Ämneslärarprogrammet- gymnasieskolan Ingångsämne: Historia 17,00 20,27 14,18 - 0,70 20
  Ämneslärarprogrammet- gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa 14,50 17,02 17,30 - 0,30 25
  Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning 15,05 15,82 14,46 3,0 0,50 30
  Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning 16,92 18,24 17,89 3,5 0,70 30
  Ämneslärarprogrammet- gymnasieskolan Ingångsämne: Samiska som modersmål - - - - - 0
  Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin 18,30 18,90 21,35 - 1,60 5
  Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/ Jägmästare 19,80 - 17,02 - 1,40 5
  Fäll ihop
 • Grundutbildningsprogram vårterminen 2015

  Program BI BII BIEX BF HP Antal platser
  Arbetsterapeutprogrammet 13,60 15,30 13,48 3,0 0,40 30
  Dietistprogrammet 18,40 16,84 20,16 4,0 0,90 22
  Fysioterapeutprogrammet 18,80 18,40 17,15 4,0 1,10 50
  Förskollärarprogrammet 12,69 15,11 12,19 3,0 0,20 45
  Läkarprogrammet* 21,35** 22,02** 21,09 4,0** 1,70 100
  Psykologprogrammet 21,20 20,90 20,52 4,0 1,50 44
  Sjuksköterskeprogrammet, Umeå 16,10 15,22 16,52 3,5 0,65 80
  Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå 14,75 15,30 14,18 3,0 0,60 35
  Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik ? ? ? ? ? 34
  Tandläkarprogrammet 19,95 21,18 19,70 4,0 1,40 72
  Teologprogrammet - kandidatutbildning, Internet 14,40 12,70 - 1,0 0,60 20
  Fäll ihop
 • Grundutbildningsprogram höstterminen 2014

  Program BI BII BIEX BF HP Antal platser
  Apotekarprogrammet 18,95 16,84 17,00 - 0,85 20
  Arbetsterapeutprogrammet 14,30 - - - 0,55 30
  Arkitektprogrammet* 21,00 21,00 20,42 - 1,45 60
  Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 15,30 16,00 16,69 - 0,75 30
  Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi ? ? ? ? ?  
  Civilekonomprogrammet 18,80 17,70 18,23 - 1,15 100
  Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik ? ? ? ? ?  
  Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service management 19,00 17,59 17,66 - 1,05 40
  Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 18,60 17,75 16,55 - 1,15 50
  Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik ? ? ? ? ?  
  Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 19,80 19,70 17,66 - 1,40 50
  Civilingenjörsprogrammet öppen ingång 16,50 15,40 16,15 - 1,10 50
  Digital medieproduktion 16,45 17,04 16,48 - 0,95 30
  Förskollärarprogrammet 12,27 12,25 13,08 4,0 0,05 90
  Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning ? ? ? ? ?  
  Grundlärarprogrammet - förskoleklass och årskull 1-3 11,85 13,55 -   3,00 50
  Grundlärarprogrammet - fritidshem 11,40 12,50 - - 0,20 25
  Grundlärarprogrammet- grundskolans åk 4-6 13,20 16,13 17,47 3,0 0,10 40
  Grundlärarprogrammet- årskurs 7-9, ingångsämne Engelska 12,37 10,60 14,55 - 0,35 10
  Grundlärarprogrammet- årskurs 7-9, ingångsämne Historia 1430 - - - 0,75 5
  Grundlärarprogrammet- årskurs 7-9, ingångsämne Religion 14,70 - - - 0,75 5
  Grundlärarprogrammet- årskurs 7-9, ingångsämne Idrott 14,40 - - - 0,50 15
  Grundlärarprogrammet- årskurs 7-9, ingångsämne Svenska 14,90 - - - 0,85 10
  Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik 16,70 18,70 19,21 - 1,10 35
  Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik 14,80 13,02 16,31 - 0,65 35
  Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik           30
  Högskoleprpogrammet till medieproducent ? ? ? ? ?  
  Juristprogrammet 20,80 20,90 20,52 4 1,35 145
  Kandidatprogram i kognitionsvetenskap 11,50 13,99 14,47 4 0,6 20
  Kostvetarprogrammet ? ? ? ? ?  
  Logopedprogrammet 18,04 15,97 19,27 - 0,90 28
  Läkarprogrammet* 21,77** 22,50** 21,77** 4,0** 1,70 100
  Personalvetarprogrammet 18,00 16,43 - - 0,9 55
  Politices kandidatprogrammet 18,25 19,30 16,78 - 1,00 40
  Programmet för journalistik ? ? ? ? ?  
  Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap ? ? ? ? ?  
  Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation ? ? ? ? ?  
  Psykologprogrammet 21,40 21,70 21,35 - 1,60 28
  Psykologprogrammet med inriktning mot idrott 21,30 21,30 20,83 - 1,50 9
  Receptarieprogrammet, Umeå 14,90 20,27 13,34 - 0,60 10
  Receptarieprogrammet, Internet 13,24 14,47 13,34 - 0,60 20
  Röntgensjuksköterskeprogrammet 15,70 14,69 15,89 - 0,70 25
  Samhällsvetarprogrammet 14,72 15,22 - - 0,80 30
  Sjukgymnastprogrammet 19,60 18,48 18,44 - 1,15 35
  Sjuksköterskeprogrammet, Umeå 17,55 16,67 17,66 3,0 0,85 100
  Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå 16,00 15,76 16,42 3,0 0,60 40
  Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik ? ? ? ? ?  
  Sjuksköterskeprogrammet, Lycksele ? ? ? ? ?  
  Sociologiprogrammet ? ? ? ? ?  
  Socionomprogrammet, Umeå ? ? ? ? ?  
  Socionomprogrammet, Luleå/ Umeå ? ? ? ? ?  
  Socionomprogrammet, Örnsköldsvik/ Umeå ? ? ? ? ?  
  Statistikerprogrammet ? ? ? ? ?  
  Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning 16,62 17,59 - 4,0 0,70 50
  Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning 15,50 14,98 17,19 4,0 0,30 45
  Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation 16,45 17,04 15,75 - 0,75 30
  Tandhygienistprogrammet 15,82 15,97 14,75 3,00 0,65 30
  Tandteknikerprogrammet 13,77 16,58 14,91 - 0,30 30
  Tekniskt- naturvetenskapligt basår Biomedicin 20,85 22,50 - - 1,50 7
  Tekniskt- naturvetenskapligt basår Civilingenjör 16,70 16,17 16,15 4,00 0,95 65
  Tekniskt- naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör 15,30 14,23 14,75 3,50 0,85 50
  Tekniskt- naturvetenskapligt basår Naturvetare 16,40 15,00 16,29 4,00 0,80 55
  Tekniskt- naturvetenskapligt basår Skoglig magister/ Jägmästare 19.56 - - - 1,60 5
  Teologprogrammet - kandidatutbildning 10,00 - 13,78 - 0,70 25
  Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi* 18,40 17,83 18,06 - 1,00 30
  Vårdadministrativa programmet 16,98 17,92 - 3,0 0,80 90
  Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne Historia 16,70 - 18,23 - 0,60 20
  Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne Engelska 14,19 10,69 14,23 - 0,70 30
  Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne Religion 14,90 12,13 10,63 - 0,40 15
  Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne Samhällskunskap 14,10 13,80 19,22 3,0 0,70 17
  Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne Idrott och hälsa 13,40 12,60 - - 0,40 31
  Fäll ihop
 • Grundutbildningsprogram vårterminen 2014

  Program  BI BII BF  HP  Antal platser
  Psykologprogrammet 21,20 21,87 4 1,50 38
  Socionomprogrammet 16,30 15,65 4 0,65 90
  Dietistprogrammet ? ? - ? 22
  Arbetsterapeutprogrammet 12,90 14,21 - 0,45 30
  Läkarprogrammet* 21,50** 22,00** 4** 1,65 100
  Sjukgymnastprogrammet 18,30 17,81 - 1,00 35
  Sjuksköterskeprogrammet, Umeå 15,93 15,04 4 0,65 80
  Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå 14,25 15,30 3 0,35 34
  Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik 14,10 15,00 - 0,35 34
  Tandläkarprogrammet 20,40 21,00 4 1,40 66
  Fäll ihop

* Alternativt urval sker till en del av platserna
** Högskoleprovet används som skiljekriterium vid lika meriter
X Inga sökande har antagits i urvalsguppen