"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år. Tänk på att antagningsstatistiken endast visar vad som krävdes tidigare terminer och inte behöver se likadant ut varje läsår.

Statistik efter första
och andra urvalet

Antagningen sker i tre steg – första urvalet, andra urvalet och lokal reservantagning – och därför ser statistiken olika ut beroende på vid vilket steg du kollar.

Universitets- och högskolerådet (UHR) sammanställer antagningsstatistik för första och andra urvalet. Där kan du även till exempel se hur många som sökte utbildningen och hur många som antogs. UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, mastersutbildningar och internationella kurser.

Om du hellre vill se antagningsstatistik för en viss utbildning över flera terminer, hittar jämföra utbildningar på Studera.nu. 

Statistisk efter reservantagning

Efter andra och sista urvalet kan det fortfarande finnas chans att komma in. Om det finns platser kvar efter andra urvalet, gör universitetet en lokal reservantagning och då antas eventuella reserver.

Lägsta antagningspoäng efter reservantagning kan variera mycket från år till år och utbildning till utbildning. Kontakta därför den institution som ger den utbildning du är intresserad av för att få veta mer. Vilken institution som ger utbildningen kan du se på program- eller kurssidan.

Senast uppdaterad: 2024-02-28