Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urval - vem får plats?

Det är ofta fler som söker till en utbildning än det finns lediga platser. Då görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Beroende på vilka meriter du har, placeras du i en eller flera urvalsgrupper där du sedan konkurrerar om platserna.

Vad är urval?

Hur funkar egentligen urvalet? En kort film där vår studievägledare Tomas Lilja förklarar vad urval är, för dig som undrar.

När du söker utbildning på universitetet måste du ha den behörighet som krävs för just den utbildningen för att kunna komma vidare och konkurrera om platserna vid urvalen. Vad som gäller för just den utbildning som du vill gå ser du under rubriken Anmälan och antagning på utbildningens sida.

Tre olika urvalsgrupper

Beroende på vilka meriter du har placeras du i olika urvalsgrupper och du konkurrerar om utbildningsplatserna med de andra i samma urvalsgrupp. Du kan vara med i flera urvalsgrupper samtidigt.

Platserna till en utbildning på grundnivå för nybörjare fördelas så att

  • minst 1/3 av platserna går till betygsgruppen - sökande med gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola (betygsgruppen)
  • minst 1/3 till sökande som gjort högskoleprovet
  • utöver det får högst 1/3 av platserna tillsättas utifrån de urvalsgrunder som varje universitet eller högskola beslutat om. Det kan vara till exempel avklarade högskolemeriter vid sista anmälningsdag, intervjuer, arbetsprover, antagningsprov eller arbetslivserfarenhet.

Platsfördelning och urval beskrivs på Antagning.se

Så här används urvalsgrupperna

Här beskrivs de vanligaste urvalsgrupperna som används vid Umeå universitet för olika typer av utbildning, men för vissa utbildningar används även alternativt urval. Hur urvalet går till för den utbildning du vill gå ser du under rubriken Anmälan och antagning på utbildningens sida.

För kurs på grundnivå för nybörjare görs urvalet normalt i tre urvalsgrupper:

  • Betygsgruppen - gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF)
  • Högskoleprovet (HP)
  • Akademiska poäng (HPGR)

När det gäller program på grundnivå för nybörjare görs urvalet vanligtvis i urvalsgrupperna:

  • Gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF)
  • Högskoleprovet (HP)

Till övriga kurser och program konkurrerar du normalt med akademiska poäng som du har avklarade vid sista anmälningsdag.

Avsteg från gängse urvalsgrunder (särskilda skäl)

Det här handlar om att du under vissa omständigheter kan bli antagen om du har särskilda skäl. Det kan exempelvis vara medicinska eller sociala skäl eller att du sedan tidigare har en kvalificerad utbildning eller någon annan särskilt värdefull erfarenhet. Skälen prövas från fall till fall och det finns därför inga generella regler men du måste vara behörig. En prövning görs men det är få  studenter som antas av särskilda skäl.

Information om avsteg från gängse urvalsgrunder

Du kan bli reserv

Om du inte blir antagen i urvalet får du ett reservplatsnummer. Till vissa utbildningar kan många reserver erbjudas plats vid återbud – till andra är det få eller inga reserver som får en plats. Efter det andra urvalet (eller första, för sommarkurser) gör institutionen reservantagning om det finns platser kvar. Om du står på tur i den urvalsgrupp där det har blivit platser lediga kommer du att erbjudas en plats.

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den person som ärendet berör.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.