Hoppa direkt till innehållet
printicon

Urval - vem får plats?

Det är ofta fler som söker till en utbildning än det finns lediga platser. Då görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Beroende på vilka meriter du har, placeras du i en eller flera urvalsgrupper där du sedan konkurrerar om platserna.

När du söker utbildning på universitetet måste du ha den behörighet som krävs för just den utbildningen för att kunna komma vidare och konkurrera om platserna vid urvalen. Vad som gäller för just den utbildning som du vill gå ser du under rubriken Anmälan och antagning på utbildningens sida.

Film: Vad är urval?
Vad är urval?

Det är ofta fler som söker till en utbildning än det finns platser. Beroende på vilka meriter du har, placeras du i en eller flera urvalsgrupper. Här en kort film där studievägledare Tomas Lilja förklarar vad urval är, för dig som undrar.

Totalt finns tre olika urvalsgrupper

Beroende på vilka meriter du har placeras du i olika urvalsgrupper och du konkurrerar om utbildningsplatserna med de andra i samma urvalsgrupp. Du kan vara med i flera urvalsgrupper samtidigt.

Platserna till en utbildning på grundnivå för nybörjare fördelas så att

  • minst 1/3 av platserna går till betygsgruppen - sökande med gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola (betygsgruppen)
  • minst 1/3 till sökande som gjort högskoleprovet
  • utöver det får högst 1/3 av platserna tillsättas utifrån de urvalsgrunder som varje universitet eller högskola beslutat om. Det kan vara till exempel avklarade högskolemeriter vid sista anmälningsdag, intervjuer, arbetsprover, antagningsprov eller arbetslivserfarenhet.

Läs mer om platsfördelning och urval på Antagning.se

Hur olika urvalsgrupper används

Här beskrivs de vanligaste urvalsgrupperna som används vid Umeå universitet för olika typer av utbildning, men för vissa utbildningar används även alternativt urval. Hur urvalet går till för den utbildning du vill gå ser du under rubriken Anmälan och antagning på utbildningens sida.

För kurs på grundnivå för nybörjare görs urvalet normalt i tre urvalsgrupper:

  • Betygsgruppen - gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF)
  • Högskoleprovet (HP)
  • Akademiska poäng (HPGR)

När det gäller program på grundnivå för nybörjare görs urvalet vanligtvis i urvalsgrupperna:

  • Gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF)
  • Högskoleprovet (HP)

Till övriga kurser och program konkurrerar du normalt med akademiska poäng som du har avklarade vid sista anmälningsdag.

Avsteg från gängse urvalsgrunder (särskilda skäl)

Under vissa omständigheter kan du antas om du har särskilda skäl. Det kan vara medicinska eller sociala skäl eller att du sedan tidigare har en kvalificerad utbildning eller någon annan särskilt värdefull erfarenhet. Skälen prövas från fall till fall och det finns därför inga generella regler men du måste vara behörig. Det är inte många studenter som antas av särskilda skäl. En prövning görs och det är få som får sin ansökan beviljad.

Läs mer om avsteg från gängse urvalsgrunder och hitta ansökningsblankett

Reservplats

Om du inte blir antagen i urvalet får du ett reservplatsnummer. Till vissa utbildningar kan många reserver erbjudas plats vid återbud – till andra är det få eller inga reserver som får en plats. Efter det andra urvalet (eller första, för sommarkurser) gör den berörda institutionen reservantagning om det finns platser kvar. Om du står på tur i den urvalsgrupp där det har blivit platser lediga kommer du att erbjudas en plats.

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)