"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urval - vem får plats?

Det är ofta fler som söker till en utbildning än det finns lediga platser. Då görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Beroende på vilka meriter du har, placeras du i en eller flera urvalsgrupper där du sedan konkurrerar om platserna.

Vad är urval?

Hur funkar egentligen urvalet? En kort film där vår studievägledare Tomas Lilja förklarar vad urval är, för dig som undrar.

När du söker utbildning på universitetet måste du ha den behörighet som krävs för just den utbildningen för att kunna komma vidare och konkurrera om platserna vid urvalen. Vad som gäller för just den utbildning som du vill gå ser du under rubriken Anmälan och antagning på utbildningens sida.

Tre olika urvalsgrupper

Beroende på vilka meriter du har placeras du i olika urvalsgrupper och du konkurrerar om utbildningsplatserna med de andra i samma urvalsgrupp. Du kan vara med i flera urvalsgrupper samtidigt.

Platserna till en utbildning på grundnivå för nybörjare fördelas så att

  • minst 1/3 av platserna går till betygsgruppen - sökande med gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola (betygsgruppen)
  • minst 1/3 till sökande som gjort högskoleprovet
  • utöver det får högst 1/3 av platserna tillsättas utifrån de urvalsgrunder som varje universitet eller högskola beslutat om. Det kan vara till exempel avklarade högskolemeriter vid sista anmälningsdag, intervjuer, arbetsprover, antagningsprov eller arbetslivserfarenhet.

Platsfördelning och urval beskrivs på Antagning.se

Så här används urvalsgrupperna

Här beskrivs de vanligaste urvalsgrupperna som används vid Umeå universitet för olika typer av utbildning, men för vissa utbildningar används även alternativt urval. Hur urvalet går till för den utbildning du vill gå ser du under rubriken Anmälan och antagning på utbildningens sida.

För kurs på grundnivå för nybörjare görs urvalet normalt i tre urvalsgrupper:

  • Betygsgruppen - gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF)
  • Högskoleprovet (HP)
  • Akademiska poäng (HPGR)

När det gäller program på grundnivå för nybörjare görs urvalet vanligtvis i urvalsgrupperna:

  • Gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF)
  • Högskoleprovet (HP)

Till övriga kurser och program konkurrerar du normalt med akademiska poäng som du har avklarade vid sista anmälningsdag.

Meritvärdering av akademiska meriter

Meritvärdering av uppladdade akademiska meriter sker före urval om det finns fler behöriga sökande än antalet platser. Meritvärdet justeras, utifrån verifierade och korrekt dokumenterade äldre svenska eller utländska akademiska meriter som finns bland uppladdade dokument. Endast poäng som är avklarade senast sista ansökningsdag ingår i beräkningen av meritvärde.

Det finns ofta fler behöriga sökande än lediga platser. Eftersom antalet sökande till utbildning och deras meritvärde varierar från termin till termin är det omöjligt att säga vad som krävs för en plats på den sökta kursen eller programmet.

Avsteg från urvalsregler med hänsyn till särskilda skäl

En högskola får, i enstaka fall, göra avsteg från de urvalsgrunder som är föreskrivna. Det får bara användas om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt, enligt de övriga urvalsgrunder som finns, och om den sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen (högskoleförordningen (7 kap. 16 och 27 §§ HF) .

Ansökan om avsteg från sökande ska vara Studentcentrum tillhanda senast sista anmälningsdag för aktuell antagningsomgång.

Du kan bli reserv

Om du inte blir antagen i urvalet får du ett reservplatsnummer. Till vissa utbildningar kan många reserver erbjudas plats vid återbud – till andra är det få eller inga reserver som får en plats. Efter det andra urvalet (eller första, för sommarkurser) gör institutionen reservantagning om det finns platser kvar. Om du står på tur i den urvalsgrupp där det har blivit platser lediga kommer du att erbjudas en plats.

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2023-01-18