Hoppa direkt till innehållet

Kommer jag in?

Om du kommer in på den utbildning du vill gå beror på om du har rätt typ av behörighet och hur många andra som söker samma utbildning.

Behörighet

För att komma in på en utbildning måste du först och främst ha rätt behörighet. Alla utbildningar kräver grundläggande behörighet, vissa både grundläggande och särskild behörighet, och till vissa utbildningar krävs till exempel att du gör ett antagningsprov eller skickar in arbetsprover.

Mer om behörighet

Urval

Om det är fler som söker till kursen eller programmet än det finns platser görs ett urval bland dem som har sökt. Det urvalet görs dels utifrån nationella riktlinjer och dels utifrån lokalt beslutade urvalsregler vid Umeå universitet.

Mer om urval