"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämneslärare som profession (UK)

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen behandlar ämneslärares professionella uppdrag och ger en introduktion till akademiska studier. Begreppet profession introduceras och problematiseras liksom vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för lärares yrkesutövning. Vidare studeras lärarprofessionens utvecklig i relation till skolväsendets historia och organisation. 

Didaktiska och läroplansteoretiska perspektiv på lärares arbete introduceras, vilket bland annat innefattar en analys av faktorer som möjliggör och begränsar pedagogisk verksamhet. Relevanta författningar studeras och särskilt betonas läroplanens upplägg och innehåll. Vidare belyses innebörden av att ämneslärare är myndighetsutövare. Reflektionens betydelse för lärarstudentens lärande behandlas.

Innebörder av begreppet pedagogiskt ledarskap diskuteras. Sociala relationers betydelse i det pedagogiska arbetet behandlas och lärares kommunikativa förmågor - talet, skrivandet, lyssnandet och kroppsspråket - uppmärksammas, tränas och analyseras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare