"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Analys av miljöförändringar - Fokus: biogeokemi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Hela vår värld är sammanbunden av biogeokemiska processer. Atmosfären påverkar regnets sammansättning, vilket påverkar vegetationen, som i sin tur påverkar marken, bäcken, sjön och slutligen det sediment som hamnar på sjöns botten. Genom att studera spåren av dessa biogeokemiska processer i naturen kan vi lära oss mer om hur vår omgivning förändrats, och fortfarande förändras. Kursens mål är att ge en god förståelse för hur olika biogeokemiska analyser kan användas för att studera olika typer av miljöförändringar. Fokus under kursen är hur geokemin i naturliga arkiv (t.ex., sjösediment) kan användas för att studera långsamma, och gradvisa, förändringar som verkar över långa tidsrymder (sekel till årtusenden). Vi diskuterar bland annat begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation, men också hur analysmetoder och analysosäkerhet relaterar till vår bedömning av miljöns tillstånd. 

Kursen är uppdelad i följande två moduler, som löper parallellt under kursen. Under delar av kursen sker samläsning med kursen "Analys av miljöförändringar - Fokus: Långsiktiga miljöproblem". 

Anmälan och behörighet

Analys av miljöförändringar - Fokus: biogeokemi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp (inkluderande minst 15 hp självständigt arbete, t.ex. examensarbete) inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi, biologi, miljö- och hälsoskydd eller miljövetenskap (eller motsvarande kunskaper). Engelska 6

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50707

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Johan Rydberg