"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Analys av miljöförändringar - Fokus: långsiktiga miljöproblem

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse för hur vetenskapliga metoder kan tillämpas för att studera långsiktiga miljöproblem. Under kursen kommer vi framför allt att fokusera på miljöförändringar kopplade föroreningsproblematik och landskapsutveckling, hur olika typer av data kan användas för att fastställa när och varför dessa förändringar har skett i miljön, samt vilka konsekvenser dessa förändringar har. Vi kommer att utforska viktiga begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation, och hur dessa påverkar vår bedömning av miljöns tillstånd. Vi kommer också att diskutera hur olika händelser och processer lämnar spår i miljön, och hur dessa spår kan användas för att förstå hur vår omgivning har förändrats och fortfarande förändras.

Kursen är uppdelad i följande två moduler, som löper parallellt under kursen. Under delar av kursen sker samläsning med kursen "Analys av miljöförändringar - Fokus: Biogeokemi.

Anmälan och behörighet

Analys av miljöförändringar - Fokus: långsiktiga miljöproblem, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

24 mars 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp (inkluderande minst 15 hp självständigt arbete, t.ex. examensarbete) inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi, biologi, miljö- och hälsoskydd eller miljövetenskap (eller motsvarande kunskaper). Engelska 6

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-59303

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Tom Korsman