"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Artificiell intelligens - grunderna

 • Antal högskolepoäng 7,5 hp
 • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
 • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl klassisk AI (artificiell intelligens) som icke-klassisk AI. Den tar upp fundamentala förutsättningar, problem och utmaningar för AI även ur filosofiskt perspektiv.

Följande ämnen behandlas:

 • AI:s bakgrund och historia i huvuddrag.
 • Fundamentala problem och utmaningar, t,ex, - realism, sprödhet, skalbarhet, realtidskrav, ramproblemet, homunculusproblemet, substratproblemet, symbolgrund, vardagskunskap, vardagsresonerande.
 • Sökning - grunder, t.ex. problem, lösning, tillståndsrum, bredden-först, djupet-först, heuristik, A*, lokal sökning och optimering.
 • Kunskapsrepresentation: logik som uttrycksform (syntax och semantik för satslogik och predikatlogik).
 • Agentparadigm: hierarkiska paradigmet, reaktiva paradigmet, hybridparadigm.Klassisk planering-exekvering,.
 • Reaktiva agenter, Braitenbergfordon, subsumptionsarkitektur, potentialfältsarkitektur.
 • Robotars fysiska uppbyggnad.
 • Teleoperation och semiautonoma robotar.
 • Förkroppsligad kognition och situerad kognition.
 • Neurala nätverk: bakgrund och grunder.
 • Artificiell evolution, genetiska algoritmer - kort introduktion.
 • Multipla autonoma agenter, svärmintelligens, stigmergi, emergens.
 • Lärande - kort introduktion.
 • AI-teknologiers samhälleliga påverkan

Anmälan och behörighet

Artificiell intelligens - grunderna, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp inom huvudområdet datavetenskap/kognitionsvetenskap eller 2 års avklarade studier inom utbildningsprogram motsvarande 120 hp, i båda fallen inkluderande en grundläggande kurs i programmeringsmetodik om minst 7.5hp  (tex 5DV157, 5DV158, 5DV176 eller 5DV177) samt antingen minst 7.5hp inom Datastrukturer och algoritmer (tex 5DV149 eller 5DV150) eller minst 7.5hp inom Applikationsprogrammering i Python (tex 5DA000) eller motsvarande kunskaper.

Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57203

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)