"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Artificiell intelligens för kognitionsvetare

 • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl klassisk AI (artificiell intelligens) som icke-klassisk AI. Den tar upp fundamentala förutsättningar, problem och utmaningar för AI även ur filosofiskt perspektiv.

Följande ämnen behandlas:

 • AI:s bakgrund och historia i huvuddrag.
 • Fundamentala problem och utmaningar - realism, sprödhet, skalbarhet, realtidskrav, ramproblemet, homunculusproblemet, substratproblemet, symbolgrund, vardagskunskap, vardagsresonerande.
 • Sökning - grunder: problem, lösning, tillståndsrum, bredden-först, djupet-först, heuristik, A*, lokal sökning och optimering.
 • Kunskapsrepresentation: logik som uttrycksform (syntax och semantik för satslogik och predikatlogik).
 • Agentparadigm: hierarkiska paradigmet, reaktiva paradigmet, hybridparadigm.
 • Klassisk planering-exekvering, STRIPS, Shakey. Reaktiva agenter, Braitenbergvehiklar, subsumptionsarkitektur.
 • Förkroppsligad kognition och situeradhet.
 • Sensorik.
 • Neurala nätverk: bakgrund och grunder.
 • Artificiell evolution, genetiska algoritmer - kort introduktion.
 • Multipla autonoma agenter, svärmintelligens, stigmergi, emergens.
 • Lärande - kort introduktion.
 • Grundläggande spelteori: nollsummespel, variabelsummespel, samarbete och konflikt.
 • Komplexa system och cellulära automater.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)