"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerade lasersystem och laserteknologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Efter en kort repetition av grunderna för laserverkan behandlar kursen olika typer av kontinuerliga och pulsade lasrar, bl.a. halvledarlasrar, fiberlasrar och fasta tillståndets lasrar, som emitterar ljus i ett flertal våglängdsområden - allt från röntgenområdet, via det synliga, upp till det s.k. mitt-infraröda området - med en mängd olika egenskaper - allt från en extremt smal linjebredd, via multimoduppträdande och frekvenskammar, till pulser med mycket hög effekt. Metoder för icke-linjär frekvensomvandling och ljusförstärkning diskuteras, t.ex. frekvensfördubbling, frekvensskillnad- och summafrekvensgenerering, optiska parametriska processer, och generering av superkontinuum. Kursen inkluderar även utrustning och tekniker för aktiv kontroll av ljus, t.ex. aktiv och passiv modlåsning, s.k. "chirpad" pulsförstärkning, elektro- och akusto-optiska modulatorer och Faraday-isolatorer. Avslutningsvis diskuteras även andra avancerade ljuskällor såsom attosekundskällor, frielektronlasrar och synkrotroner.

Anmälan och behörighet

Avancerade lasersystem och laserteknologi, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 oktober 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Vågfysik och optik, 6 hp, samt Kvantfysik, 4,5 hp, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-53006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för fysik
Kontaktperson för kursen är:
László Veisz