Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerat projekt i fysik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Studenten genomför ett avancerat projekt i fysik i en forskargrupp på ett universitet eller i ett företag. Projektet ska omfatta en fördjupningsuppgift på avancerad nivå som ansluter till den verksamhet som finns i forskargruppen eller i företaget. Projektet genomförs självständigt under handledning. Projektet redovisas normalt med en skriftlig rapport och presenteras dessutom muntligt vid det universitet/företag där det utförts. Innan studenten ansöker till kursen ska han/hon ha kommit överens med sin handledare om projektets innehåll och genomförande.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för fysik
Kontaktperson för kursen är:
Jens Zamanian