"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Befolkning, migration och mobilitet

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Forskning om befolkningsutveckling, migration och rörlighet är central för att möta dagens samhällsutmaningar. Kursen utgår från ett hållbarhetsperspektiv och introducerar nyckelbegrepp och idéer för att förstå befolkningsförändringar, migration och mobilitet via olika rumsliga och tidsmässiga skalor. Kursen är strukturerad utifrån nyckelkompetenser som relaterar till hållbar utveckling; mer specifikt FN:s globala mål för hållbar utveckling, normkritik och framåtblickande perspektiv. Utifrån dessa teman diskuteras teoretiska och empiriska exempel på befolkningsutveckling, migration och mobilitet. Under kursen kommer studenten att arbeta med ett specifikt fall som relateras till praktiska konsekvenser, policy och hållbar utveckling.

Är du intresserad av vad studenter tycker om kursen? Om du skickar ett mail till Fredrik Gärling kan du få ta del av senaste kursutvärderingen. 

Anmälan och behörighet

Befolkning, migration och mobilitet, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

19 mars 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-29114

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

20 mars 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F2917

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Charlotta Hedberg