"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beteendevetenskap för arbetsterapeuter

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska förvärva beteendevetenskaplig kunskap av relevans för arbetsterapeuter, såväl som utveckla beredskap att använda beteendevetenskapliga perspektiv i sitt arbetsterapeutiska resonemang.

Kursen omfattar de beteendevetenskapliga ämnena psykologi, pedagogik och sociologi. Även ämnet aktivitetsvetenskap introduceras under kursen. Kursen berör en bredd av psykologiska inriktningar, däribland personers utveckling, motivation, kognition och hjärnans funktioner. Inom pedagogik presenteras olika teorier med fokus på lärande genom erfarenhet, upplevelse och socialt samspel samt hur teorierna kan tillämpas i arbetsterapeutyrket. Ämnena sociologi och aktivitetsvetenskap introduceras på ett orienterande sätt.

Under kursen studeras vetenskaplighet i relation till beteendevetenskap. Studenten utvecklar under kursen kunskap om forskningsprocessen och ett kritiskt förhållningssätt till informationskällor. Även arbetsterapeutisk professionalism studeras, med fokus på samtalsfärdigheter och professionellt förhållningssätt.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)