"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beteendevetenskaplig metod

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen inriktas mot grundläggande kunskaper om kvalitativ och kvantitativ beteende-/samhällsvetenskaplig metod. Det första momentet behandlar olika metoder för att samla in och analysera kvalitativa data. Det andra momentet inriktas mot olika grundläggande statistiska analysmetoder. Genomgående behandlas frågor om vetenskapsteoretiska utgångspunkter, forskningsprocessens olika delar samt etiska överväganden av relevans för beteende-/samhällsvetenskaplig forskning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen