"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bearbetning och visualisering av data

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Målet med Data Science är att göra det möjligt för samhälle, företag och medborgare att förstå och använda den ständigt ökande mängden insamlad information på ett sätt som gör det möjligt att upptäcka potentiella problem eller förbättringar av den aktuella situationen. Data Science bör också ge människor möjlighet att uppskatta och förstå de potentiella följderna av olika handlingar. Det finns ett talesätt om "lögner, fördömda lögner och statistik", som uttrycker det faktum att databaserad statistik kan presenteras på mycket övertygande sätt även när slutsatserna är falska. Denna kurs försöker undervisa hur man kan upptäcka sådan falsk information och säkerställa mer etisk användning av Data Science.

Ett exempel på praktisk användning av datavetenskap är att analysera och presentera epidemirelaterad data och statistik på korrekt och mänskligt förståeligt sätt så att beslut och åtgärder kan fattas baserat på rationell information. Data Science-metoder används också för att uppskatta effekterna av åtgärder för att minska den globala uppvärmningen, dimensionera vägnät, välja var man ska installera nya köpcentra eller restauranger, optimera byggnadernas energianvändning,…. Kort sagt, Data Science är en av de viktigaste domänerna för att bestämma hur vårt nuvarande och framtida samhälle ska byggas. Fler och fler företag kommer också att inse vikten av området Data Science. Oavsett bransch eller storlek måste organisationer som vill vara konkurrenskraftiga i hantering av stora datamängder effektivt utveckla och implementera Data Science möjligheter eller riskera att hamna på efterkälken.

Anmälan och behörighet

Bearbetning och visualisering av data, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

24 mars 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Minst 7,5 hp matematisk statistik.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57303

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)