"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design, produktion och ny teknik 2

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

I kursen fördjupas inblicken i förutsättningar för produktion av framförallt produkter och förstå konsekvenser och förutsättningar för ett hållbart resonemang utifrån produktionsaspekter som miljö, ekonomi och social hållbarhet. Den studerande ska genom reflektion fördjupa sin förståelse för designområdets möjligheter och begränsningar ur ett produktions- och hållbarhetsperspektiv. I kursen ingår även ett moment där ny teknologi, nya produktionsmetoder och material undersöks och diskuteras.

 

  1. Produktion och hållbarhet, 3 hp
  2. Ny teknik, 3 hp

1. Produktion och hållbarhet, 3 hp

I momentet ges en orientering i material- och produktionskunskap för att den studerande ska kunna föreslå olika alternativa vägar vad gäller sätt att industriellt framställa en produkt. Det är också viktigt att få en uppfattning om de ekonomiska villkor som är förknippade med olika tillverkningsmetoder.

I momentet fokuseras även vilka miljöeffekter produktutveckling och produktion kan ha, och vilka verktyg som finns för att bedöma miljöarbete relaterat till produktutveckling. Begrepp som livscykelanalyser och miljöledningssystem introduceras. Den studerande övar sin förmåga att analysera och ta ställning till olika miljöfaktorer, resursanvändning och materialsubstitution, analysera miljödrivna innovationer och använda hållbarhet som ett kreativt verktyg. I momentet ingår undervisning i ämnen materialkunskap, sammanfogningsmetoder, plåtbearbetning, ytbehandlingsmetoder, gjut- och smidesmetoder samt strängpressad aluminium, spånskärande metoder, moderna maskiner och processberedning, samt olika aspekter på polymerteknik.

2. Ny teknik, 3 hp

I momentet behandlas i innovativa tekniker, material och produktionsmetoder i ett samtidsperspektiv.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)