"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Designpresentation 1

  • Antal högskolepoäng 9 hp

Om kursen

Kursen introducerar grundläggande metoder och tekniker för att kommunicera med olika visuella och textbaserade tekniker som fotografering, videoupptagning, muntlig presentation och skriftliga redogörelser och rapporter. I kursen introduceras även bildbehandling i mjukvaruprogram för dator samt tillhörande utrustning för presentation av skriftligt och visuellt material. I kursen ska studenten träna sig att reflektera över det visuella och textbaserade material det arbetat med. Den individuell portfölj utvecklas som ett kommunikationsverktyg för att beskriva sin kompetens och kunskapsnivå.

Modul 1. Datorteknik, 1.5 hp

I modulen ingår grundläggande träning i mjukvaruprogram som stöder text- och visuellt arbete inom designprojekt samt grundläggande introduktion i utrustning som krävs för att genomföra detta.

Modul 2. Bildteknik, 3 hp

I modulen ingår digital fotografering, videoupptagning och manipulering av bilder i digital miljö.

Modul 3. Muntlig och skriftlig kommunikation, 3 hp

I modulen ingår grundläggande träning att planera och genomföra en muntlig presentation av ett projekt. I modulen ska den studerande även träna sin grundläggande kunskap att planera dokumentering av ett projekt och sedan i text och med bilder beskriva ett utfört designarbete på ett vedertaget sätt.

Modul 4. Designkommunikation, 1,5 hp

I modulen utvecklas individuell portfölj som ett kommunikationsverktyg för att beskriva sin kompetens och kunskapsnivå. I modulen ingår att studenterna reflekterar över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlen (programansvarig), Adrian Löwander (Institutionsadministratör)