"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DV4: Datavetenskaplig logik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Logik i olika former genomsyrar hela datavetenskapen. Den används för att strukturera och söka i databaser, klassificera beräkningsproblem, verifiera att hård- och mjukvarudesign är korrekt och strukturera kunskap i intelligenta system, bara för att nämna några tillämpningar. Denna kurs syftar till att förmedla grunderna inom några av de logiska formalismer som används mest inom datavetenskapen, samt till att illustrera deras användningsområden. Kursen tar upp syntax och semantik för satslogik, första ordningens logik samt (översiktligt) monadisk andra ordningens logik och temproallogik. Inom satslogiken behandlas även bevisregler och konjunktiv normalform. Kursen behandlar också logikens roll inom ett antal datavetenskapliga områden och exemplifierar aktuell forskning inom området.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)