"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ekologi och geovetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Albert Einstein har sagt: "Look profound into nature, and afterward, you will comprehend everything better." Kursens fokus ligger på grundläggande kunskap om ekosystemens uppbyggnad och sammanhang, både i teori och praktik. Teoridelen omfattar den abiotiska miljön (berggrundens uppbyggnad, exogena processer, jordarter och klimatologiska förhållanden samt vattnets kretslopp), och ekologiska processer (interaktioner, resurs, evolution, näringsväv samt population och succession). Särskild vikt läggs vid relationen mellan biotiska och abiotiska förhållande längs naturliga gradienter. Genom fältarbeten, exkursioner, laborationer och projekt sker en tillämpning och fördjupning av de teoretiska kunskaperna. De praktiska momenten - inklusive projektarbetet under modul 2 - ger dessutom en inblick i moderna metoder för provtagning och analys, samt hur data hanteras, bearbetas och tolkas ur ett vetenskapligt perspektiv. Inom projektarbetet (Modul 2) tränas även generiska, professionella färdigheter som samarbete, redovisningsteknik och datahantering.

Anmälan och behörighet

Ekologi och geovetenskap, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

25 mars 2025

Slutar

8 juni 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen Inledande miljövetenskap 15 hp samt 15hp Kemi eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50207

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Judith Sarneel