Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen


Det självständiga arbetet ska utföras inom ett delområde av datavetenskapen och ska visa att studenten kan applicera och utveckla kunskap förvärvad under programstudierna.

Moment 1. Självständigt arbete (28 hp) Examensarbetet utförs som ett självständigt arbeta antingen inom ett forskningsprojekt vid universitetet eller inom ett utvecklingsprojekt i samarbete med en extern partner. Examensarbetet måste innehålla problemlösning i vid mening, och innebära ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet får inte enbart bestå av rutinmässig programmering. Examensarbetet ska relatera det valda temat till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras i en vetenskaplig rapport tillsammans med det övriga arbetet.

Moment 2. Presentation (2 hp) Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.
 

Anmälan och behörighet

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller övriga examenskrav dvs har 270 hp totalt och uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen (http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/). I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap. Beroende på examensarbetets inriktning kan krav på särskilda förkunskaper krävas.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-57338

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap