"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Det självständiga arbetet ska utföras inom ett delområde av datavetenskapen och ska visa att studenten kan applicera och utveckla kunskap förvärvad under programstudierna.

Moment 1. Självständigt arbete (28 hp) Examensarbetet utförs som ett självständigt arbeta antingen inom ett forskningsprojekt vid universitetet eller inom ett utvecklingsprojekt i samarbete med en extern partner. Examensarbetet måste innehålla problemlösning i vid mening, och innebära ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet får inte enbart bestå av rutinmässig programmering. Examensarbetet ska relatera det valda temat till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras i en vetenskaplig rapport tillsammans med det övriga arbetet.

Moment 2. Presentation (2 hp) Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)