Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete för magisterexamen: Svenska/Nordiska språk

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen genomför studenten självständigt en vetenskaplig studie inom Svenska/Nordiska språk. I kursen ingår även att kritiskt granska ett examensarbete samt föra en vetenskaplig diskussion om det egna examensarbetet.

Kursen innehåller fyra fysiska träffar varav två är obligatoriska.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)