Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i biologi avseende masterexamen

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Kursen indelas i följande moment

Moment 1, Projektbeskrivning enligt instruktioner, 1 hp
Moment 2, Utförande och redovisning, 29 hp

Anmälan och behörighet

Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 30 hp

Startar

17 januari 2022

Slutar

5 juni 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 180 hp inkluderande:Skogsekologi 5BI232 eller Arktiska ekosystem 5BI255, eller dessa två kurser: Akvatiska ekosystem 5BI180 och Akvatisk ekosystemekologi 5BI209. Samt: En av kurserna Evolutionär Biologi 5BI203, Molekylär ekologi och evolution, 5BI244 eller Ekologisk dynamik 5BI236. Samt : Analys av fältdata 5BI171. Samt: Ett examensarbete på kandidatnivå, eller motsvarande. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 71 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50222

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Pär Byström