"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen inriktas mot att träna förmågan att, på ett grundläggande sätt, systematiskt formulera, beskriva, analysera, tolka och diskutera sociologiska frågeställningar inom personalvetarområdet. Vidare inriktas kursen mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av den studerande i samråd med handledaren.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen