"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förbränningsteknik II

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande och fördjupade kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor kopplat till de termiska energiomvandlingsprocesserna förbränning, förgasning och pyrolys. Detta görs i teori och praktik, kopplat till processernas roll i dagens och framtidens hållbara energi- och industriella system. Kursen ger dels en fördjupning kring förbränningstekniska fenomen och tillämpningar, och dels en grundläggande introduktion kring andra termokemiska processer, såsom förgasning och pyrolys av fasta bränslen. I den teoretiska delen av kursen görs även en genomgång av de större processindustriella sektorerna av nationell relevans med vilken funktion den här typen av termiska energiomvandlingsprocesser har för dessa branscher. Ett viktigt inslag i kursen är de praktiska laborationerna, med efterföljande skriftlig rapportering, som syftar till att ge studenterna möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper och få en inblick i praktiska aspekter (t ex funktion, prestanda, utmaningar och möjligheter) kopplat till några förbrännings-/förgasningstekniska applikationer. Kursen innehåller teori och laborationer i nära anknytning till aktuell forskning och utveckling.

Anmälan och behörighet

Förbränningsteknik II, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

31 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier inkluderat Förbränningsteknik 7,5 hp (5EN041) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-54413

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)