"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsekonomi med internationell inriktning B

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Målet med kursen är att ge studenten en integrerad grundläggande utbildning i företagsekonomi med en internationell inriktning. Kursen består av följande moment:

Moment 1. Extern redovisning, 7,5 hp / Financial Accounting, 7.5 credits

Moment 2. Finansiering, 7,5 hp / Foundations of Finance, 7.5 credits

Moment 3. Vetenskaplig metod inom företagsekonomi, 7,5 hp / Research Methodology in Business Administration, 7.5 credits

Moment 4. Entreprenörskap med beslutsstöd, 7,5 hp / Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems, 7.5 credits

Kursen ska, utöver en grundläggande förståelse för företagsekonomi ur ett internationellt perspektiv, även ge studenten en förståelse för ekonomiska problem och hur de är relaterade till samhälle, företag/organisation och individ. Kursen inkluderar även perspektiv på metoder tillämpbara på företag och organisationer. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare