"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Form, färg, estetik och uttryck - Utveckla ditt formspråk i trä

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att fördjupa och utveckla kunskaper inom formgivning och färgsättning av trä. Tyngdpunkten läggs på tt utforska och utveckla idéer med hjälp av kreativa strategier, att medvetandegöra estetiska val samt att vidareutveckla förmågan att gestalta idéer till personligt uttryck. Ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt utgör grunden för att utveckla studentens personliga formspråk. Kursen ställer krav på förmåga till självständigt arbete. Grundläggande kunskaper i skapande arbete med materialet trä förutsätts. Du behöver även tillgång till lokal att bedriva slöjdarbete i mellan träffarna.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)