"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp

Om kursen

Detta är en projektkurs och den följer teknisk-naturvetenskapliga fakultetens krav för projekt. Genom självstudier och handledning ges en introduktion till att arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete i projektform. Studenten utför arbetet tillsammans med en forskare eller inom en forskargupp och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till forsknings-och utvecklingsarbete inom teknik och naturvetenskap. Centralt i kursen är att som en del i en projektorganisation samverka med en forskare.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för fysik
Kontaktperson för kursen är:
Krister Wiklund