"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsmetoder samt kliniska bedömningar inom vård av äldre

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är uppdelad i två delar som går parallellt, forskningsmetoder (del 1) samt VFU med klinisk bedömning (del 2).

Del 1. Denna del i kursen är en introduktion till forskningsprojektarbete och det kommande examensarbetet, vilket innefattar forskningsmetodik, såväl kvalitativ som kvantitativ datainsamling och analys. Kursen innehåller vidare fördjupade studier för att förbereda studenten till ett vetenskapligt, kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt.

Del 2. Den andra delen av kursen innehåller en fördjupning och klinisk tillämpning av teoretisk kunskap inom vård av äldre genom verksamhetsförlagda studier (VFU). Under VFU genomförs en klinisk bedömning av en äldre persons hälsotillstånd med en strukturerad klinisk bedömning. Den kliniska bedömningen består i att självständiga utföra komplexa bedömningar inom en begränsad tidsram och att vidta avancerade evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Den kliniska bedömningen ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv samt belysa ett intersektionellt perspektiv inom vård av äldre.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad