Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Franska för ämneslärare, kurs 1

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

På ämneslärarutbildningen i franska ligger tyngdpunkten under första terminens franska studier på grundläggande språkfärdighet, litteraturstudier och kulturkunskap, men utrymme ges också åt sådana inslag som ger verktyg såväl för fortsatt egen språkligutveckling som för att stödja andras lärande, t ex fonetik och språkvetenskap samt tekniker för vokabulärträning.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)