"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Galenisk farmaci

  • Antal högskolepoäng 10,5 hp

Om kursen

Kursen Galenisk farmaci behandlar först grundläggande fysikalkemiska moment som är relevanta för förståelsen av ämnet galenisk farmaci, som t.ex. lösningars fysikalkemiska egenskaper, kolligativa fenomen, diffusion samt yt- och kolloidkemi. Kursen tar sedan upp utformning, framställning och kontroll av bruksfärdiga läkemedel. De olika beredningsformerna och deras egenskaper, speciellt tekniska och biofarmaceutiska aspekter, samt relevanta fysikaliska system, deras egenskaper och karakterisering tas upp. Vidare ingår kvalitetssäkring och GMP (Good Manufacturing Practice) och biologiska läkemedel.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)