"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Geografididaktik 1

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande ämnesdidaktiska teorier och metoder där särskild vikt läggs på transformering av ämneskunskaper till skolämnet geografi. Innehållet i läroplaner och ämnesplaner studeras och vilka motiv som ligger bakom urvalet för undervisningen diskuteras. De studerande väljer ett område i skolans geografikurs och planerar ett undervisningspass och utför en didaktisk analys.

Under kursens gång kommer grundläggande konkreta didaktiska områden att studeras, exempelvis läromedlens roll för undervisningen, olika metoder och didaktiska hjälpmedel.

Schema hittar du i välkomstbrevet eller på studentwebben (1månad före kursstart)

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Håkan Appelblad