"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

I utbildningen lär du dig handledningsstrategier, karriärteorier, vägledningsmetoder samt feedback och grundläggande samtalsfärdigheter för handledning. Du analyserar och värderar egna tillämpningar och formulerar ställningstaganden som grund för utvecklandet av en egen modell för handledning. Inom utbildningens ramar får du lära dig grunderna i formativ bedömning med hjälp av olika strategier. Slutligen, i kursen lär du dig tillämpa formativ bedömning i relation till förväntade studieresultat i relevant kursplan och bedömningsunderlag för praktikstuderande på studie- och yrkesvägledarprogrammet.
 
Kursen är lämplig för dig som vill börja handleda studie- och yrkesvägledarstudenter i deras praktik, eller som redan arbetar som handledare och vill fördjupa dina kunskaper.

Anmälan och behörighet

Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

8 juni 2025

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt på distans med tre obligatoriska digitala träffar under kursen. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, egna litteraturstudier, gruppövningar och handledning via en nätbaserad lärplattform. De studerandes lokala villkor och inriktning utgör viktiga utgångspunkter för uppgifter i kursen. Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter och i samband med obligatoriska seminarier samt genom nätbaserade övningar.

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledarexamen

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-68701

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studieadministrationen